Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Lagere opbouw, lagere premie?

25 juni 2013

Gisteren sprak de Tweede Kamer over de verlaging van de pensioenopbouw. Dit moet een verlaging van de pensioenpremies opleveren. Volgens pensioenfondsen kan een verlaging van de pensioenpremies helemaal niet. Hierdoor wordt  de kans erg klein dat de Eerste Kamer instemt met het verlagen van de pensioenopbouw. 

Lagere opbouw, lagere premie?

Het kabinet stelt voor om pensioenopbouw alleen nog fiscaal te faciliteren bij een opbouwpercentage tot 1,75 (voor een middelloonregeling). Dit zou automatisch moeten leiden tot een lagere pensioenpremie. De pensioenfondsen willen eerst extra vermogen opbouwen zodat zij de uitbetaling van pensioenen kunnen garanderen. Een premieverlaging zit er voorlopig dus niet in. Het kabinet gaat hierover in overleg met de verschillende partijen.

Commentaar

De versobering van het pensioen is een belangrijk onderdeel van de kabinetsplannen om de crisis te beslechten. Het zou de schatkist extra belastingopbrengsten moeten opleveren en door een premieverlaging meer besteedbaar inkomen bij de deelnemers. Daarbij gaat het kabinet ervan uit dat de pensioenpremies wel omlaag gaan. Voor D66 is het omlaag gaan van de premies een voorwaarde om in te stemmen met het wetsvoorstel. Wanneer de pensioenpremies niet omlaag gaan, krijgt het kabinet vrijwel zeker geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Het probleem is dat het kabinet niet gaat over de vaststelling van de premie. Dat doen de besturen van de pensioenfondsen, waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn. Het kabinet kan de premieverlaging niet afdwingen. Daarom heeft het kabinet in een poging deze impasse te doorbreken, toegezegd vandaag nogmaals in overleg te gaan met de sociale partners. De oplossing ligt wellicht in een toch wat hoger opbouwpercentage (2%) in combinatie met een daadwerkelijke premieverlaging. Of dat past binnen de zeer beperkte budgettaire ruimte is echter de vraag. Maar, als de pensioenfondsen hun premies niet verlagen, behaalt het kabinet de ingeboekte besparing van ruim € 3 miljard ook niet!

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur AEGON Adfis
Bron: Tweede Kamer