Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Let op bij omzetting levensloop in pensioen

4 februari 2014

Op 11 december 2013 publiceerde de belastingdienst (CAP) Vragen & Antwoorden met betrekking tot de levensloopregeling. Wij selecteerde twee vragen die gaan over omzetting van het levensloopsaldo in pensioen.

Omzetting levensloop in pensioen

Deelnemers aan de levenslooprekening kunnen het saldo van deze rekening omzetten in pensioen. Voorwaarden daarbij zijn dat:

  • De pensioenregeling de mogelijkheid van bijsparen biedt en
  • de pensioenregeling fiscale ruimte biedt. Met andere woorden: in het verleden is minder pensioen opgebouwd dan de fiscale toegestane opbouw.

 
In feite haalt de deelnemer bij omzetting van zijn levensloopsaldo zijn pensioenopbouw in.

De Belastingdienst heeft voor inhaal van pensioen een uitgebreide handreiking gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de berekening van inhaal erg complex is. Het komt er min of meer op neer dat per dienstjaar de maximale fiscale opbouw moet worden vergeleken met de werkelijke opbouw. Daarbij moet de deelnemer voor de mogelijke fiscale opbouw - ook in het verleden - uitgaan van huidige regime.

Gevolg omzetting voor aftrek van lijfrentepremies

Inhaal van pensioen heeft effect op de genoten lijfrentepremieaftrek. Immers de deelnemer verhoogt met terugwerkende kracht zijn factor A. Dit leidt tot een correctie van de genoten lijfrentepremieaftrek. Volgens de Wet op de inkomstenbelasting moet de deelnemer zowel over de ten onrechte genoten premie-aftrek als over het rendement hierover inkomstenbelasting betalen. Hij is daarover ook 20% revisierente verschuldigd.

(V&A 05-053; d.d. 11-12-2013)

Tijdstip omzetting levensloop in pensioen

De deelnemer aan de levensloopregeling kan zijn levensloopsaldo op elk gewenst moment omzetten in pensioen, mits dit tijdstip ligt vóór de eerste van de drie hieronder genoemde data:

  • De datum waarop zijn AOW-uitkering ingaat;
  • De datum waarop zijn pensioen ingaat;
  • 01-01-2022.

 
(V&A 05-033; d.d. 11-12-2013)

Commentaar

Wij raden omzetting van het levensloopsaldo in pensioen af als de deelnemer in de voorafgaande jaren lijfrentepremie heeft genoten. Immers in dit geval is de kans is groot dat over de in het verleden genoten lijfrentepremieaftrek alsnog belasting moet worden betaald.

Door invoering van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd ligt de pensioendatum van de meeste pensioenregelingen op 67 jaar. Dat houdt in dat na ingang van de AOW-uitkering nog pensioen kan worden opgebouwd. Het is vreemd dat na die datum geen inhaal meer kan worden gepleegd door omzetting van levensloop in pensioen. Nu dat AOW-leeftijd en pensioenleeftijd niet meer aan elkaar gelijk zijn kan dan niet beter aansluiting worden gezocht aan de ingangsdatum van het pensioen?
Overweegt u of uw klant toch omzetting van het levensloopsaldo in pensioen? Aegon Adfis maakt voor u  de berekening van de fiscale (inhaal)ruimte in uw/zijn pensioenregeling. Voor nadere details, bel of mail Paul Lavrijssen op 06 11 33 20 51 of plavrijssen@aegon.nl.
 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Vragen & Antwoorden Centraal  Aanspreekpunt Pensioen d.d. 11-12-2013