Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Levensloopregeling: verruiming overgangsrecht?

31 oktober 2012

Eén van de voorstellen uit het regeerakkoord (dat overigens al in het herfstakkoord was opgenomen) betreft de vitaliteitsregeling. Deze regeling, als opvolger van de spaarloon- en levensloopregeling gaat definitief niet door. Het overgangsrecht levensloopregeling blijft wel bestaan en kan zelfs verruimd worden.

Overgangsrecht levensloop

Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopsaldo hadden van € 3.000 of meer kunnen volgens de overgangsregeling  blijven doorsparen in die regeling. De levensloopvoorwaarden die golden op 31 december 2011 blijven voor hen van kracht. Daarop is één uitzondering: sinds dit jaar wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Het levenslooptegoed mag volgens de overgangsregeling vanaf 1 januari 2013 worden gestort op de vitaliteitsrekening. Dit biedt het voordeel dat het saldo bestedingsvrij kan worden opgenomen. De levensloopregeling zelf kan alleen voor verlof opgenomen worden. Nu de regeling voor vitaliteitssparen niet meer wordt ingevoerd, is er volgens de staatssecretaris aanleiding om opnieuw te kijken naar het overgangsrecht levensloop.

Mogelijke verruiming overgangsrecht

In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2013 stelt de staatssecretaris van Financiën een mogelijke verruiming van het overgangsrecht voor. Die verruiming is een eenmalige en bestedingsvrije opnamemogelijkheid van het levensloopsaldo. Over het opgenomen bedrag wordt belasting betaald. 

Een versoepeling van het overgangsrecht zou volgens de staatssecretaris gepaard moeten gaan met een begrenzing van het overgangsrecht in de tijd. Ondermeer vanwege de administratieve lasten voor een steeds kleiner wordende groep deelnemers aan de levensloopregeling. De Tweede Kamer moet hierover een beslissing nemen. Maandag 5 november discussieert de Tweede Kamer over Belastingplan 2013. 

Conclusie

Nu het spaarloon is afgeschaft en vitaliteitssparen niet doorgaat, blijft het overgangsrecht levensloopregeling alleen over. Dat overgangsrecht geldt totdat de werknemer 65 jaar is geworden. Tot ongeveer 2050 zouden er dus nog levensloopregelingen kunnen zijn. Het is duidelijk dat de staatssecretaris hiervan af wil. Wanneer uitkering ineens mogelijk zou worden, levert dat de schatkist ook nog eens een leuk bedrag aan loonheffing op… 
Werknemers met een lager levensloopsaldo dan € 3.000 konden alleen in 2013 het saldo overmaken naar de vitaliteitsrekening. Omdat de vitaliteitsregeling niet doorgaat, vallen die aanspraken vrij op 1 januari 2013. Bij de belastingheffing over deze vrijgevallen aanspraken worden de in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting in mindering gebracht.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013), Nota naar aanleiding van het verslag, nr. 33 402
Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, 'Overgangsrecht levensloopregeling', 29 oktober 2012.