Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Levensloopsaldo volgend jaar vrij te besteden en maar voor 80% belast

9 november 2012

De staatssecretaris van Financiën doet een voorstel voor een nieuw overgangsrecht voor de levensloopregeling: bestedingsvrije opname in 2013 en maar voor 80% belast. 

Voorstel nieuw overgangsrecht levensloop

In ons nieuwsbericht van 31 oktober 2012 schreven wij dat de staatssecretaris van Financiën een voorstander is van verruiming van het overgangsrecht voor de levensloopregeling. In de Nota naar aanleiding van het Nader Verslag van Belastingplan 2013 doet hij een voorstel hiervoor. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van € 3000 of meer hebben, krijgen in 2013 de mogelijkheid om hun volledige saldo ineens bestedingsvrij op te nemen. Dit saldo is belast, maar het op 31 december 2011 opgebouwde saldo wordt maar voor 80% in aanmerking genomen.

Details van de 80%-regeling

De details van de zogenoemde 80%-regeling zijn de volgende.

  • Geldt alleen bij opname van het volledige levenslooptegoed.
  • Geldt voor ieder saldo, dus ook een saldo lager dan € 3.000.
  • Nadat gebruik is gemaakt van deze eenmalige aanwendingsmogelijkheid stopt het overgangsrecht.
  • De toepassing van de 80%-regeling is beperkt levensloopsaldi die op 31 december 2011 aanwezig waren. Zo wordt voorkomen dat mensen aan het eind van het jaar 2012 snel in levensloop inleggen, het volledige bedrag aftrekken in 2013 de inleg bestedingsvrij opnemen en maar over 80% hiervan belasting betalen.
  • Bij de belastingheffing worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting verrekend.
  • Opnames na 2013 zijn volledig belast; de 80%-regeling geldt alleen voor 2013.

 

Vanaf 1 januari 2013 worden alle opnames van levensloopsaldi volledig bestedingsvrij gemaakt. De voorwaarde dat het levenloopsaldo alleen kan worden gebruikt voor verlof kan dan komen te vervallen. Op 31 december 2021 worden resterende levensloopsaldi volledig belast. Het overgangsrecht voor de levensloopregeling kan definitief vervallen per 1 januari 2022.
De staatssecretaris wijst er op dat opname uit de levensloopregeling tot een verhoging van het verzamelinkomen leidt. Dat kan gevolgen hebben voor de eventuele toeslagen die de deelnemers ontvangen. Zeker in situaties waarin het levenslooptegoed in 2013 ineens wordt opgenomen is dat een punt van aandacht.
Wanneer het niet lukt om de 80%-regeling in de salarisadministratie in te bouwen (hetgeen niet zo'n rare veronderstelling is), geeft de staatssecretaris aan dat de teveel ingehouden belasting met de aangifte inkomstenbelasting over 2013 verrekend kan worden.

Conclusie

De Tweede Kamer moet nog instemmen met het voorstel van de staatssecretaris. Volgens de agenda van de Kamer bespreekt de Kamer op 15 november het Belastingplan 2013 en stemt zij een week later hierover. Naar onze inschatting zal het overgangsrecht aangenomen worden, ook al omdat het een (kleine) impuls aan de economie zal geven.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bron: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013), Nota naar aanleiding van het nader verslag, nr. 33 402