Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Maximale opbouwpercentages bij pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar

18 juni 2012

Op de pensioensite van de belastingdienst gaat het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) in op de vraag of altijd een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar of ouder moet worden opgenomen wanneer het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is aangenomen.

Probleem?

Het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens dit wetsvoorstel wordt de pensioenrichtlijn vanaf 1-1-2014 67 jaar. De vraag die zich voordoet is of deze wetswijziging meebrengt dat een pensioeningangsleeftijd lager dan 67 (altijd) een bovenmatig pensioen oplevert dat niet de fiscale kaders van de Wet op de loonbelasting valt.

Wat betekent dit voor u?

Het CAP geeft aan dat ook na het invoeren van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd een pensioenrichtleeftijd mag worden opgenomen die lager is dan 67 jaar. Volgens de Wet op de loonbelasting moet het pensioen dat ingaat vóór 67 dan wel actuarieel worden herrekend. Die herrekening kan plaatsvinden in de opbouwfase of op de ingangsdatum van het pensioen. Voor de opbouwfase heeft het CAP het volgende overzicht van de herrekende percentages gepubliceerd.

De maximale opbouwpercentages voor ouderdomspensioen zijn na ingang van de wet:

 

Pensioenleeftijd volgens pensioenregelingMaximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in eindloonstelselMaximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in middelloonstelsel
671,902,15
661,761,99
651,631,84
641,521,72
631,411,60
621,321,49
611,231,39
601,151,30

 

Deze opbouwpercentages gelden als een algemeen toepasbare richtlijn. In individuele omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Conclusie

Het wetsvoorstel van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd verplicht werkgevers niet om de pensioeningangsdatum in pensioenregelingen te verhogen naar 67 jaar. Aanpassing van een regeling vanaf 1 januari 2014 is alleen (fiscaal) noodzakelijk wanneer het opbouwpercentage in de huidige pensioenregeling hoger is dan het door het CAP herrekende percentage bij de betreffende pensioenleeftijd.

Ook op basis van de huidige pensioenrichtleeftijd van 65 jaar heeft het CAP een dergelijke vraag en antwoord op zijn site staan (Vraag &Antwoord 05-046). Deze nieuwe V&A hanteert dezelfde systematiek, alleen uitgaand van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.

De overheid heeft haast met wetsvoorstel. Dit blijkt al uit het feit dat minister Kamp heeft aangedrongen op een spoedbehandeling van dit wetsvoorstel, zie ons bericht van 11 juni 2012. Het blijkt ook het publiceren van deze herrekende opbouwpercentages voordat het wetvoorstel wet is geworden. Voor de praktijk is het wel handig dat deze herrekende percentages nu al worden gepubliceerd. Zowel werkgevers als pensioenuitvoerders kunnen hiermee nu al vaststellen of het aanpassen van de pensioenregeling noodzakelijk is.

 

Auteur: Vera Hek, advsieur Aegon Adfis
Bron: www.belastingdienst.nl (Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 170612)