Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Maximum premiegrondslag blijft lager voor 2008

16 december 2008

Op 1 januari 2008 is de Wet Banksparen in werking getreden. Hierbij is de maximum premiegrondslag bij lijfrenten verlaagd. In het Belastingplan 2009 wordt de maximum premiegrondslag met ingang van 1 januari 2009 weer naar het oorspronkelijke niveau teruggebracht.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2009 is gevraagd de premiegrondslag ook voor 2008 te verhogen. De Staatssecretaris van Financiën antwoordt hierop dat dit niet de bedoeling is. De verlaging van de maximum premiegrondslag was destijds door de initiatiefnemers van het wetsvoorstel Banksparen als dekkingsmaatregel voorgesteld. Bij de behandeling van de Wet Banksparen is de motie ingediend om een onderzoek in te stellen naar een alternatieve dekking. Op het moment dat het onderzoek begon was de lagere maximum premiegrondslag al van toepassing.

Gelet ook op de aanpassingen die de belastingdienst zou moeten doen in het aangifteprogramma 2008 wil de Staatssecretaris het bedrag voor 2008 niet aanpassen.

Praktisch

Door de verlaging van de premiegrondslag in 2008 kan het voorkomen dat een lijfrentepremie, die voorheen op een hogere premiegrondslag was gebaseerd, niet meer volledig in aftrek kan worden gebracht. Voor het niet-aftrekbaar gedeelte kan gebruik worden gemaakt van de saldomethode die per 1 januari 2009 in de Wet IB 2001 wordt opgenomen (zie actueel 08-42).

 

Bron: Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 december 2008 met nummer AFP/2008/ 94OU (www.minfin.nl, actueel, kamerstukken).