Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Medezeggenschap verzekerde pensioenen geregeld

15 november 2013

Op 31 oktober 2013 stuurden het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid (StAr) aan staatssecretaris Klijnsma de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen (de Code). In de Code is vastgelegd hoe de medezeggenschap van deelnemers en gepensioneerden in rechtstreeks verzekerde pensioenen moet zijn geregeld.

Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

De Code treedt in werking op 1 juli 2014. Dan moet zij nog wel op 18 december 2013 zijn aangenomen door de Algemene ledenvergadering van het Verbond. 

De Code is een aanvulling op wet- en regelgeving en zelfregulering, waaronder de Gedragscode Verzekeraars en de Governance Principes.

De Code regelt hoe de medezeggenschap van deelnemers en gepensioneerden is vastgelegd. Verder werkt het uit op welke manier werkgevers deelnemers en gepensioneerden op de hoogte stellen van belangrijke ontwikkelingen en hoe zij verantwoording afleggen. Een werkgever wordt geacht aan de vereniging of vertegenwoordiging van gepensioneerden verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid rond toeslagverlening. 

Het Verbond en de StAr vragen Klijnsma om de Code in de wet te verankeren. De StAr en het Verbond evalueren na twee jaar de Code.

 

Bron: brief kllijnsma code verzekerde.pdf op 31 oktober 2013