Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Mensen met slechte gezondheid verdiepen zich minder in pensioen

7 juni 2017

In Nederland hebben we de hoogste pensioenleeftijd ter wereld, en 63% van de Nederlanders verwacht gezond oud te worden. Toch scoren Nederlanders maar een 6- als het gaat om pensioenvoorbereiding. Dat blijkt uit het jaarlijkse wereldwijde pensioenonderzoek van Aegon. Ter vergelijking: Amerikanen scoren een 7. Extra zorgwekkend is dat mensen met een ongezonde levensstijl lager scoren in dit onderzoek.

Dit jaar werd voor het eerst de relatie tussen gezond leven en pensioenvoorbereiding onderzocht. Aan dit onderzoek deden 16.000 mensen mee uit 15 landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan en Canada. Maarten Edixhoven, algemeen directeur van Aegon Nederland: ‘Gezondheid heeft een positieve invloed op sparen en pensioenplanning. Andersom zien we dat een slechte gezondheid en gebrek aan kennis en planning samenvallen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling: een goed pensioen is voor iedereen belangrijk, zeker nu we bijna allemaal ouder worden.’

De werkelijke pensioenleeftijd valt tegen

Als het om de verwachte pensioenleeftijd gaat, zien de onderzoekers een groot verschil tussen landen. Zo schatten Nederlanders hun pensioenleeftijd op 67 jaar, terwijl werknemers in China al met 56 jaar met pensioen denken te gaan. Maarten Edixhoven: ‘Vaak blijkt dat de geschatte eigen pensioenleeftijd veel lager ligt dan de daadwerkelijke pensioenleeftijd. Zelf sparen of besparen voor het pensioen is een universele noodzaak. Zéker nu overheden zich steeds verder terugtrekken, en van werknemers wordt verwacht dat zij dit zelf regelen.’

Zorgen over later zijn universeel

Wereldwijd gaf 82% van de ondervraagden aan zich zorgen te maken over hun gezondheid op latere leeftijd. Over hun financiën tegen die tijd is maar 25% positief. Nederlanders scoren hier net iets hoger met 30%. Overheden, werknemers en werkgevers kunnen sparen voor later makkelijker maken, menen de onderzoekers. Zij doen hier in het rapport een aantal aanbevelingen voor, zoals belastingvoordeel voor werkgevers die extra voor hun werknemers sparen, meer voorlichting over de noodzaak van zelf sparen voor het pensioen en meer aandacht voor gezond ouder worden.

Over het ACLR

Het onderzoek naar pensioenverwachtingen en -aspiraties is werd gehouden door het Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR), een internationaal samenwerkingsverband tussen Aegon-experts uit Europa, Amerika en Azië. ACLR doet onderzoek naar pensionering en de risico’s en kansen voor mensen die steeds langer leven. Alle pensioenonderzoeken van het ACLR en meer informatie is te vinden op aegon.com/thecenter.