Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Minder pan-Europese pensioenfondsen

22 augustus 2013

Het aantal pensioenfondsen dat grensoverschrijdend werkt (pan-Europese pensioenfondsen), is in het afgelopen jaar minder geworden. Er zijn momenteel 82 pan-Europese pensioenfondsen actief, een daling van twee. Dat blijkt uit een rapport van EIOPA, de Europese toezichthouder op pensioeninstellingen.

Aantal IORPs

Sinds 2003 kunnen volgens een Europese richtlijn pensioenfondsen pensioenregelingen uit andere landen uitvoeren. Dit zijn dan pan-Europese pensioenfondsen, ook wel afgekort als IORPs (Institutions for occupational retirement provision). Verzekeraars (die ook grensoverschrijdend kunnen werken) vallen onder een andere Europese richtlijn. 
Volgens het jaarlijkse onderzoek van EIOPA is het aantal pensioenuitvoerders dat grensoverschrijdend opereert met twee gedaald. Er zijn twee nieuwe IORPs bijgekomen, maar vier IORPs zijn gestopt met grensoverschrijdende activiteiten. De twee nieuwe toetreders voeren beschikbare premieregelingen uit. Het totale aantal IORPs daalde van 84 naar 82.

Te verwaarlozen aantal

Het aantal pensioenfondsen met grensoverschrijdende activiteiten is minimaal. Op een totaal van ongeveer 140.000 pensioenuitvoerders in de EU is een aantal van 82 IORPs een te verwaarlozen aantal. Het aantal van 82 is bovendien geflatteerd, omdat een aantal IORPs ‘leeg’ is (dat wil zeggen dat er - nog - geen pensioenregelingen in zijn ondergebracht), de meeste IORPs maar één of twee andere lidstaten bedienen en veel grensoverschrijdende activiteiten plaatsvinden tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarnaast gaat de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen niet erg snel. Op 31 januari 2007 waren er 48 pensioenfondsen grensoverschrijdend actief. Dat is dus gestegen tot 82 in 2013.

Conclusie

Sinds de inwerkingtreding van de IORP richtlijn in 2005 valt het aantal grensoverschrijdende pensioenfondsen tegen. Dat is één van de redenen dat de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor een herziening van de richtlijn. Aan de andere kant zijn er obstakels die door een eventuele herziening van de richtlijn niet worden opgelost. Denk hierbij aan het lokale sociale-, arbeids- en fiscale recht dat van toepassing blijft op de pensioenregeling die in een ander land wordt uitgevoerd. Aan werkgevers ligt het niet; uit onderzoek blijkt dat zij interesse hebben in de mogelijkheid van grensoverschrijdende pensioenuitvoering. Zie bijvoorbeeld de conclusies van het onderzoek van AEGON Global Pensions van anderhalf jaar geleden.

 

Auteur:  Erik Schouten, adviseur AEGON Adfis
Bron:  2013 Report on market developments in cross-border IORPs