Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Nieuw standaardtarief wettelijke waardeoverdracht

24 december 2008

Sinds 1994 heeft een deelnemer bij verandering van dienstbetrekking recht op waardeoverdracht van zijn pensioenaanspraken naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Deze overdracht geschiedt tegen een wettelijk voorgeschreven tarief ter bepaling van de overdrachtswaarde. Per 1 januari 2009 wordt dit tarief gewijzigd.

Allereerst worden de oude tariefsgrondslagen vervangen door meer recente grondslagen (meer specifiek: de overlevingstafels Gehele Bevolking Mannen en Vrouwen 1995 – 2000 worden vervangen door de overlevingstafels 2000 – 2005).

Vervolgens worden op deze recente grondslagen enkele leeftijdterugstellingen toegepast. Dit in verband met de toegenomen levensverwachting en de afwijkende levensverwachting van de beroepsbevolking ten opzichte van de gehele bevolking.

Noot

Bij uitgaande waardeoverdracht komt het positieve resp negatieve verschil tussen afkoopwaarde en overdrachtswaarde ten goede resp ten laste van de oude werkgever.

Bij inkomende waardeoverdracht komt het negatieve verschil tussen overdrachtswaarde en inkoopwaarde ten laste van de nieuwe werkgever. Genoemde tariefswijzigingen werken op de hoogte van de overdrachtswaarde neutraal uit. Wel zal door toepassing van een lagere rekenrente dan die voor 2008 (2008: 4,926%; 2009: 4,533%) de overdrachtswaarde voor overdrachten in 2009 wat hoger dan voorheen uitvallen. Hierdoor zal in 2009 de bijbetalingslast voor de nieuwe werkgever in geval van inkomende waardeoverdracht wat minder zijn.

 

Bron: Wijziging Regeling Pensioenwet (Staatscourant 16 december 2008).