Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ongoing Charges Figure (OCF) vervangt (S)TER

5 april 2013

Als belegger in een of meer beleggingsfondsen van AEGON zult u in communicatie over de beleggingsfondsen in aanraking komen met een nieuw begrip: het Ongoing Charges Figure (OCF), in het Nederlands 'Lopende kosten'. Deze OCF vervangt de Total Expense Ratio (TER) en de Synthetische Total Expense Ratio (STER). Onderstaand geven we graag toelichting op dit nieuwe begrip.

Wat is het OCF?

Het OCF is een maatstaf voor doorlopende kosten die aan een beleggingsfonds toegerekend worden. Het geeft de verhouding weer tussen de doorlopende kosten en de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds.

Het OCF bestaat uit de beheervergoeding en de service fee die AEGON aan de beleggingsfondsen in rekening brengt. Niet inbegrepen zijn de toe- en uittredingskosten van participanten, eventuele prestatievergoeding en interestkosten op de bankrekening. Een beleggingsfonds kan ook beleggen in andere onderliggende AEGON fondsen of in onderliggende fondsen van niet aan AEGON gelieerde managers. In de berekening van het OCF zijn ook de doorlopende kosten voor deze onderliggende beleggingsfondsen meegenomen.

Waarom wordt het OCF geïntroduceerd?

De Nederlandse wetgever heeft in navolging van Europese regelgeving besloten om het OCF verplicht te stellen voor beleggingsfondsen die worden aangeboden aan particuliere beleggers. Vanuit het oogpunt van transparantie en consistentie heeft AEGON ervoor gekozen om voor alle beleggingsfondsen het OCF te implementeren, ook voor fondsen voor institutionele beleggers en fondsen gekoppeld aan een verzekering. Het OCF vervangt daarmee de (S)TER.

Wat is het verschil tussen de STER, de TER en het OCF?

In zowel het OCF als de STER worden de doorlopende kosten van niet aan AEGON gelieerde managers  meegenomen. In de TER worden deze kosten niet meegenomen.

Voor de berekening van de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds wordt voor het OCF gebruik gemaakt van meer meetmomenten dan bij de (S)TER berekening. Dit maakt de berekening van het OCF nauwkeuriger.

Afgezien van bovenstaande is de systematiek voor de berekening van de (S)TER en het OCF in grote lijnen gelijk.

Wanneer wordt het OCF geïntroduceerd?

Over 2012 hebben wij van alle beleggingsfondsen een OCF berekend. In de jaarverslagen van deze fondsen, die in april/mei 2013 zullen worden gepubliceerd op www.aegon.nl/zakelijk/fondsen, is het OCF opgenomen. Vervolgens zal het OCF ook in de Fondsinformatie van de beleggingsfondsen worden opgenomen. Ook deze kunt u terugvinden op www.aegon.nl/zakelijk/fondsen.