Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ontslagvergoeding overmaken vóór 15 november 2013

21 oktober 2013

Wanneer dit jaar nog een ontslagstamrecht moet worden geregeld, is het verstandig dat de werkgever het bedrag van de gouden handdruk vóór 15 november 2013 overmaakt naar de stamrechtuitvoerder. Als dat namelijk na deze datum gebeurt, kan bij een volledige opname in 2014 niet gebruik worden gemaakt van de fiscaal vriendelijke 80%-maatregel.

Ontslagvergoeding en stamrechten

Als een werkgever een werknemer een ontslagvergoeding toekent, kan dit worden gedaan in één bedrag of in de vorm van een aanspraak op periodieke uitkeringen (hierna: stamrecht). Wanneer het stamrecht wordt ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een bank, bij een beleggingsinstelling of bij een verzekeraar, is de stamrechtvrijstelling van toepassing. Hierdoor hoeft de belastingplichtige niet in een keer over de ontslagvergoeding belasting te betalen. Maar later, wanneer hij de uitkeringen ontvangt. Zo luidt de fiscale wetgeving tot en met 2013.

De ontslagvergoeding in het belastingplan 2014

In het Belastingplan 2014 stelt het kabinet voor om vanaf 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling te laten vervallenvoor nieuwe ontslagvergoedingen. De ontslagvergoeding wordt dus direct in box 1 belast. Bestaande stamrechten worden geëerbiedigd. Door middel van de zogenoemde 80%-regeling stimuleert de regering belastingplichtigen met een bestaand stamrecht om dit in 2014 in één keer op te nemen. Bij opname in 2014 is maar 80% van het saldo belast in box 1 en wordt er geen revisierente geheven. 
Eerder schreven wij daarover in onze berichten van 24 september 2013 en onze nieuwsbrief over Prinsjesdag.

Aankopen ontslagstamrecht in 2013 interessant

Voor werknemers die begin 2014 worden ontslagen kan het (financieel) aantrekkelijk zijn om op 1 januari 2014 een bestaand stamrecht te hebben. Dan kunnen zij immers besluiten of zij het stamrecht willen laten bestaan of in 2014 fiscaal gunstig afkopen. Het kabinet verwacht dat werkgevers en werknemers hierop anticiperen..
Het kabinet geeft in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014 aan dat het zogenaamde anticipatie-effecten als gevolg van deze wetswijziging zoveel mogelijk wil voorkomen. Van anticipatie-effecten is bijvoorbeeld sprake als gedwongen ontslagen "naar voren worden gehaald" of als op 1 januari 2014 ingaande ontslagen gedateerd zullen worden op 31 december 2013.

Het kabinet merkt hierover het volgende op:
"Voor de toepassing van de 80%-regeling wordt geregeld dat naast het ineens beschikken over de aanspraak ook vereist wordt dat de werkgever het ter financiering van het betreffende recht op periodieke uitkeringen verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 heeft overgemaakt. Voor het overige blijft gelden dat op de op 31 december 2013 bestaande aanspraken de op die datum bestaande bepalingen met betrekking tot de stamrechtvrijstelling van toepassing blijven. Voor de kwalificatie als een bestaande aanspraak is van belang of de aanspraak reeds op 31 december 2013 voldoende bepaald is en aan de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) voldoet. De datum waarop het ontslag plaatsvindt is derhalve niet de beslissende factor."

Commentaar

Doordat de stamrechtvrijstelling vanaf 2014 verdwijnt, heeft de ontslagen werknemer niet langer de keuze tussen een uitkering ineens of een stamrecht met belastinguitstel. Het kabinet voorziet dat deze wetswijziging anticiperend gedrag veroorzaakt. En anticiperend gedrag is naar onze mening niet onlogisch.
Ter voorkoming van het anticiperend gedrag stelt het kabinet de extra voorwaarde dat de ontslagvergoeding vóór 15 november moet zijn overgemaakt.
Bij ontslagsituaties die begin 2014 in de planning staan, biedt de werkgever desbetreffende werknemers meer keuze wanneer zij de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 overmaakt. De werknemer kan ervoor kiezen om de ontslagvergoeding om te zetten in een stamrecht of te ontvangen als een bedrag ineens. Wanneer de ontslagvergoeding wordt omgezet in een stamrecht, heeft de werknemer in 2014 nogmaals een beslismoment: het stamrecht afkopen waardoor 80% van de waarde belast wordt of het stamrecht laten bestaan.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2014 , NR: 33.752, 18 oktober 2013