Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Ook DNB draagt haar steentje bij aan de Pensioendialoog

16 januari 2015

Na de Autoriteit Financiële Mark (AFM) levert de Nederlandsche Bank (DNB) ook een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog door publicatie van een positionpaper. Beide toezichthouders zijn het met elkaar eens: de doorsneepremie heeft zijn langste tijd gehad.

Heldere eigendomsrechten

Het moet voor deelnemers volstrekt duidelijk zijn welke aanspraak ze hebben op het pensioenfonds. Inclusief de aanpassing van die aanspraken bij financiële schokken en een stijging van de levensverwachting. Dit vergroot volgens DNB de betrokkenheid bij hun pensioen, stelt de deelnemer in staat een goede financiële planning te maken en draagt bij aan een realistischer verwachting van het pensioen. Heldere eigendomsrechten maken het bovendien makkelijker om pensioenaanspraken mee te nemen naar een nieuwe baan.

Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten

De steeds beperktere voordelen van risicodeling met toekomstige generaties wegen niet langer op tegen de nadelen. Een duurzaam pensioenstelsel biedt deelnemers een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Dit betekent dat er geen generaties zijn die structureel door het stelsel worden benadeeld ten gunste van andere. DNB vindt het wenselijk de doorsneepremieproblematiek te vervangen door een actuarieel correcte systematiek.

Meer maatwerk voor pensioendeelnemers

De huidige opbouw van het pensioen kent een ‘one-size-fits-all’ benadering. Er is meer maatwerk nodig omdat niet alle deelnemers dezelfde risicodraagkracht en ruimte hebben om te sparen. Jongeren kunnen meer risico nemen met hun pensioenkapitaal om een hoger rendement te genereren. Ouderen hebben juist weinig ruimte om financiële schokken op te vangen. Een pensioenpremie die (geleidelijk) afneemt met het inkomen, legt bij mensen met een hoger inkomen een grotere verantwoordelijkheid neer voor hun eigen pensioen. 

Geleidelijke aanpassingen

In het verleden hebben schommelingen in de pensioenpremie de economische op- en neergang versterkt. Premieschommelingen beïnvloeden de koopkracht van werknemers, de concurrentiepositie en de werkgelegenheid. Een toekomstbestendig stelsel voorkomt zoveel mogelijk dat de premies fluctueren met de economische situatie. Het verwerken van financiële schokken door geleidelijke aanpassingen van de pensioenen is hiertoe de beste methode.

Commentaar

Er wordt verschillend over gedacht of DNB en AFM zich wel zouden moeten bemoeien met de Nationale Pensioendialoog. Is dit wel de rol van een toezichthouder?  Klijnsma riep iedereen op deel te nemen aan de nationale pensioendialoog. Dus waarom niet ook AFM en DNB? 

De AFM (zie ook ons bericht van 13 januari) en DNB zijn van mening dat dat de doorsneepremie z’n langste tijd heeft gehad. De AFM kwam in haar positionpaper met de suggestie om degressieve opbouw daarvoor in de plaats te stellen. Dat is naar onze mening niet toegestaan omdat dit leeftijdsdiscriminatie oplevert. Daarbij levert het een jarenlange overgangsproblematiek. DNB stelt in haar positionpaper voor de doorsneepremie te vervangen door een actuarieel correct systeem.

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: De Nederlandsche Bank, Positionpaper 15 januari 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 januari 2015