Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Oud regime lijfrenteverzekeringen

4 maart 2014

Mijnheer De Witte bezit een aantal oud regime lijfrenteverzekeringen (kapitaalverzekeringen met een lijfrenteclausule).

Bij zijn aangifte inkomstenbelasting stelt De Witte dat hij de koopsom en de lijfrentepremies niet op zijn belastbare inkomen in mindering heeft gebracht. Hij wil daarom voor het totale premiebedrag van € 45.000 de saldomethode toepassen. Zal de inspecteur dit verzoek honoreren?

Dat zal niet zonder meer gebeuren. Mijnheer De Witte moet aantonen dat hij de premies niet heeft afgetrokken én dat er daadwerkelijk sprake is van "verzuim" in plaats van welbewust afzien van aftrek. Hij moet daarom aannemelijk maken dat het niet aftrekken van de lijfrentepremies niet is te wijten aan opzet of grove schuld.

Zie ook ons nieuwsbericht voor een uitspraak van de rechtbank over deze vraag.