Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overeenkomst waarin aan werkgever finale kwijting wordt verleend voor het affinancieren van pensioen is nietig

20 oktober 2008

De heer X. is per 1 juli 1987 in dienst getreden bij N. BV. De arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst van 6 juli 2005.  In deze beëindigingsovereenkomst is een artikel over finale kwijting opgenomen. Deze houdt in dat de BV aan de heer X een afgesproken bedrag betaalt waarmee alle verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien zijn voldaan.

Van de verzekeraar van de pensioenverzekering ontvangt de BV een bericht dat de ex-werknemer  op grond van de PSW en de Regelen verzekeringsovereenkomsten recht heeft op tijdsevenredige aanspraken. Als de premievrije aanspraken die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd minder zijn dan de vastgestelde tijdsevenredige aanspraken, moet de ex-werkgever volgens de wet bijfinancieren. Volgens de gegevens van de verzekeraar voldoen de opgebouwde pensioenaanspraken van de ex-werkgever nog niet aan het criterium van tijdsevenredigheid. De ex-werkgever is wettelijk verplicht tot bijfinancieren.

De heer X vordert bijfinanciering van zijn pensioen van zijn ex-werkgever. De werkgever is van mening dat de bepaling van finale kwijting in de beëindigingsovereenkomst ook de vordering tot affinanciering omvat.

Rechtbank Zutphen oordeelt als volgt.  De heer X heeft tegenover de verzekeraar een aanspraak op pensioen voor zover dat is gefinancierd. Indien het pensioen niet is afgefinancierd betekent dit dat hij minder pensioen zal krijgen dan het pensioen waarop hij op grond van de pensioenregeling aanspraak heeft. Een afspraak die ertoe strekt dat de werkgever niet meer hoeft af te financieren komt dan neer op afkoop van pensioen. Dit is niet toegestaan op grond van de PSW en een bepaling in een overeenkomst welke neerkomt op afkoop van een aanspraak op pensioen is dan ook nietig. De finale kwijting-bepaling in de beëindigingsovereenkomst is voor wat betreft pensioen nietig.
Rechtbank Zutphen concludeert dat de ex-werknemer recht heeft op affinanciering van zijn pensioenaanspraak.

Noot

Sinds 2000 is in de PSW het verbod op uitstel financiering opgenomen. Dit betekent dat de aanspraak voor een deelnemer aan het eind van het kalenderjaar volledig moet zijn gefinancierd. De voor 1 januari 2000 opgebouwde backservice moet versneld worden afgefinancierd.  Voor die tijd was het gebruikelijk om het 65-X systeem te hanteren, hiermee werd de financiering van backservice, als gevolg van salarisstijgingen, verdeeld over de toekomstige dienstjaren.

Praktisch

Omdat sinds 2000 opbouw en financiering bij moeten zijn, zal bovenstaande situatie zich niet meer voordoen, behalve de regelingen die nog in de overgangsregeling vallen.

 

Bron: LJN: BF6804, Rechtbank Zutphen, 91778 / HA ZA 08-262.