Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overgangsdatum netto-staffels vervroegd naar 1-1-2014?

30 januari 2013

Volgens het staffelbesluit uit 2009 moeten bestaande beschikbare premieregelingen voor 1 januari 2015 zijn aangepast aan de netto-staffels. In december 2012 publiceerde het ministerie van Financiën een nieuw Staffelbesluit. Daarin is een overgangsdatum opgenomen van 1 januari 2014. Is hierdoor de overgangsperiode verkort?

Waarom een nieuw Staffelbesluit?

In de Wet verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd is bepaald, dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2014 omhoog gaat naar 67 jaar. Daarnaast wordt het opbouwpercentage per jaar verlaagd naar 2,15 voor middelloon. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de verlaging van het opbouwpercentage hebben ook gevolgen voor de berekening van de beschikbare premies. Vandaar dat de Staatssecretaris op 13 december 2012 een nieuw Besluit beschikbare premie uitvaardigde.

Vervroegt nieuwe besluit de overgangsdatum?

In het besluit van 13 december 2012 schrijft de Staatssecretaris: “Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten alle beschikbare-premieregelingen uitgaan van de netto-staffels van bijlage I.” In het Staffelbesluit van 21 december 2009 staat echter: “Bestaande beschikbare premieregelingen dienen voor 1 januari 2015 te worden aangepast waarbij als uitgangspunt gelden de netto-staffes zoals opgenomen in bijlage I.” Dit lijkt een vervroeging van de overgangsdatum. In ons actueel van 3 januari schreven wij hierover dat wij vermoedden dat er sprake is van een tikfout. 
Via informele weg hebben we inmiddels gehoord dat het inderdaad niet de bedoeling is geweest om de overgangsdatum te verschuiven van 1 januari 2015 naar 1 januari 2014. Omdat dit nu nog wel (foutief) staat in het Staffelbesluit dat in december 2012 is gepubliceerd, moet het besluit op dit punt natuurlijk nog wel worden gewijzigd.

Jaarlijks toetsen vanaf 2013 niet meer nodig

In het besluit van 13 december 2012 is ook opgenomen dat de toets of de beschikbare premie op basis van de 3%-staffel leidt tot een pensioen boven het middelloon niveau niet meer jaarlijks behoeft te worden gedaan. Ook hoeft de toets niet meer voor alle deelnemers te worden gedaan. Volstaan kan worden met een toets bij bepaalde gebeurtenissen en op basis van het actuele loon. Door de vermelding dat het besluit per 1 januari 2014 in gaat, ontstond verwarring over de vraag of in 2013 al van deze nieuwe toetsmethode mag worden uitgegaan.

Via dezelfde informele weg hoorden wij dat in het jaar 2013 inderdaad al mag worden uitgegaan van de nieuwe toetsmethode op basis van het actuele loon en alleen bij de in het besluit genoemde gebeurtenissen.

Conclusie

Het is niet de bedoeling dat het Staffelbesluit van 13 december 2012 de overgangsdatum uit het besluit uit 2009 vervroegt van 1 januari 2015 naar 1 januari 2014. Het wachten is alleen nog op een correctie op dat besluit.
Dit neemt overigens niet weg dat in 2014 de maximale staffelpercentages lager zijn dan nu. Dit wordt veroorzaakt doordat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari2014 wordt verschoven naar 67 jaar en het opbouwpercentage wordt verlaagd. Het ligt voor de hand dat beschikbare-premieregelingen die toch al moeten worden gewijzigd omdat de staffelpercentages hoger zijn dan de maximale staffelpercentages die gelden vanaf 1 januari 2014 direct ook worden aangepast aan de netto-staffels.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur AEGON Adfis

Bronnen: Besluit 13 december 2012, Nr. BLKB 2012 1761M, Staatcourant 2012, 26836 en Beleidsbesluit 21 december 2009, nr. CPP2009/1478M, Staatscourant 2009, 20523