Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overgangsrecht overbruggingspensioen na omzetting kapitaalverzekering in bancaire lijfrente

8 mei 2009

In de helpdeskvragen heeft de Belastingdienst aangegeven dat kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule (pre-BHW) en andere lijfrenteverzekeringen (BHW en wet IB2001) geruisloos kunnen worden omgezet in een bancaire lijfrente. Bij de omzetting van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (pre-BHW) gaat het overgangsrecht van artikel 75 Wet IB 1964 verloren.

Het overgangsregime voor een overbruggingslijfrente, artikel 10a.1 wet IB 2001, gaat ook verloren bij omzetting van de lijfrenteverzekering in een bancaire lijfrente. Echter indien op de ingangsdatum van de lijfrente het bancaire lijfrentekapitaal alsnog wordt aangewend voor een verzekering van een overbruggingslijfrente bij een verzekeraar kan, voor zover de oorspronkelijke lijfrente had kunnen worden aangewend voor een overbruggingslijfrente, alsnog een beroep worden gedaan op het overgangsrecht.

Impliceert het verlies van het overgangsrecht bij omzetting van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule ook dat geen gebruik meer kan worden gemaakt van het overgangsrecht voor overbruggingslijfrenten?  De Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst  heeft op deze vraag geantwoord, dat op grond van de wetssystematiek ook in dat geval nog steeds een beroep kan worden gedaan op het overgangsrecht overbruggingslijfrente (artikel 10a. wet IB 2001). Uiteraard moet dan het lijfrentekapitaal bij ingang worden aangewend voor verzekering van een overbruggingslijfrente bij een verzekeraar.

Noot

Zowel door AEGON als andere verzekeraars is een voorbehoud gemaakt met betrekking tot het gebruik van het overgangsrecht overbruggingslijfrente indien een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule werd omgezet in een bancaire lijfrente. Volgens de Kennisgroep Verzekeringsproducten kan echter ook in dit geval nog een beroep worden gedaan op het overgangsrecht.

Praktisch

Bij omzetting van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule naar een bancaire lijfrente gaat het oude regime verloren. De aanwending van het lijfrentekapitaal is na de omzetting aan meer stringente voorwaarden gebonden. Echter evenals bij omzetting van lijfrenteverzekeringen onder het regime van de Brede Herwaardering of IB2001 blijft het overgangsrecht overbruggingslijfrente van toepassing als de lijfrente bij een verzekeraar wordt aangekocht.
 
Voor de oorspronkelijke lijfrenteverzekering moet er onderscheid gemaakt worden in:

  1. Lijfrenteverzekeringen waarvoor na 31 december 2005 nog premies zijn betaald: de waarde in het economisch verkeer per 31 december 2005 mag worden gebruikt voor aankoop van een overbruggingslijfrente.
  2. Lijfrenteverzekeringen waarvoor na 31 december 2005 geen premies meer zijn betaald: de uitkering op de einddatum mag worden gebruikt voor aankoop van een overbruggingslijfrente.

De nieuwe verzekeraar zal bij aankoop van een overbruggingslijfrente waarschijnlijk moeten beschikken over gegevens met betrekking tot de waarde en het verloop van de premiebetaling. Het is verstandig om de bestaande polis voor de overbruggingslijfrente te bewaren.

Gezien de verschillen in regelgeving is het gewenst een klant te adviseren voordat hij een tegoed laat overboeken.
 
Bron: mail Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst van 29 april 2009.