Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioen eigen beheer in jaarrekening waarderen op waarde in het economisch verkeer

17 februari 2014

Tot nu toe staat de Raad voor Jaarverslaggeving (RJ) toe om de eigen beheer verplichtingen voor pensioen van DGA's, te waarderen volgens fiscale grondslagen. De RJ stelt voor om dit vanaf 1januari 2014 te doen op basis van de waarde in het economisch verkeer.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

De toezegging om de pensioenverplichting op fiscale grondslagen te waarderen is destijds gedaan omdat deze niet belangrijk afweek van de waarde in het economische verkeer (WEV). Voor met name kleinere en MKB-ondernemers leverde dat een verlichting van de administratieve lasten op. Maar vanwege de steeds verder dalende  rentestand ontstaat er een steeds groter verschil tussen de WEV en de fiscale waarde.
Door de pensioenverplichting op basis van fiscale waarde in de jaarrekening op te nemen, wordt het eigen vermogen in feite te hoog weergegeven. Dit geeft onder meer problemen bij uitkering van dividend en echtscheiding van de DGA. Daarom stelt de RJ voor om met ingang van 1januari 2014 waardering volgens fiscale grondslagen alleen nog toe te staan als dit niet leidt tot belangrijke verschillen.

Volgens de Richtlijnen moet een verplichting worden opgenomen voor op de balansdatum opgebouwde onvoorwaardelijk aanspraken. Tot deze onvoorwaardelijke aanspraken behoren ook onvoorwaardelijk toegezegde indexaties. Daarbij kan het gaan om een open indexatie (welvaarts- of waardevast) of een vaste indexatie. Volgens de RJ mag in de jaarrekening zelfs al rekening worden gehouden met aanpassingen van de verplichting die ontstaan uit toekomstige salarisstijgingen.
De voorgestelde wijzigen gelden zowel voor grote-, middelgrote- en kleine rechtspersonen.

Commentaar

In de praktijk leiden de verschillen tussen de fiscale- en commerciële waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer tot veel problemen. Bijvoorbeeld bij uitkering van dividend. Zie ons bericht van 25 september 2012. Door het voorstel van de RJ wordt het verschil vanaf 2014 zichtbaar omdat in de jaarrekening de pensioenverplichting tegen de waarde in het economische verkeer moet worden opgenomen. Ten minste als deze belangrijk verschilt van de fiscale waarde. Helaas vult de RJ het begrip: "belangrijk verschilt", niet nader in.

De nieuwe richtlijn geldt ook voor kleine rechtspersonen. Dat houdt in dat in vrijwel alle gevallen bij eigen beheer naast de fiscale waardering een commerciële waardering moet worden gemaakt. In feite moeten deze BV's twee balansen opstellen.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: RJ-Uiting, d.d. 09-01-2014; zaaknummer  AWB-13_514