Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioen in eigen beheer nu afschaffen is prematuur

31 maart 2014

Het pensioen van de DGA verslechtert aanzienlijk als hij dat niet meer binnen de eigen onderneming kan opbouwen. Dat stelt de Werkgroep Ondernemerspensioen in reactie op een brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. Voor deze brief verwijzen wij u naar ons bericht van 9 december 2013.

Interim rapport

In een brief van 6 december 2013 lijkt de Staatssecretaris aan te sturen op afschaffing van pensioen in eigen beheer. Maar de staatssecretaris onderbouwt deze keuze nauwelijks. Afschaffing van eigen beheer leidt tot een aanmerkelijke verslechtering van het pensioen voor de ondernemer, stelt de Werkgroep Ondernemerspensioen. De kans bestaat dat veel ondernemers geen oudedagsvoorziening meer zullen gaan regelen, met alle gevolgen van dien. Ook leidt afschaffing tot een verslechtering van de positie van de partner bij een echtscheiding. In de Werkgroep zitten onderzoekers van Tilburg University en Maastricht University en medewerkers uit de verzekerings- en belastingadviespraktijk. Paul Lavrijssen, DGA-pensioenspecialist van Aegon Adfis is één van de leden van de commissie. Zij publiceerde vorige week een interim-rapport over de toekomst van het ondernemerspensioen.

Verschil in fiscale en commerciële waardering

De DGA kan zijn pensioen opbouwen binnen zijn eigen onderneming. Daarvoor gelden strikte wettelijke rekenregels. Maar die pakken nu nadelig uit. De waarde van het pensioen die de ondernemer moet hanteren op zijn (fiscale) balans is veel lager dan de werkelijke commerciële waarde. Dit leidt tot minder mogelijkheden voor de ondernemer om bijvoorbeeld dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding leidt het pensioen in de eigen onderneming tot problemen.
Volgens de Werkgroep kan het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van het ondernemerspensioen voor een groot deel worden weggenomen, op de wijze waarop de Raad voor de Jaarverslaggeving begin van dit jaar heeft geadviseerd. De Belastingdienst zou zich op dat punt flexibeler kunnen opstellen. De ruimte voor dividenduitkeringen en loonbelastingclaims wordt daardoor aanmerkelijk verbeterd.

Premieregeling in eigen beheer

In tegenstelling tot de staatssecretaris vindt de Werkgroep een premieregeling in eigen beheer een begaanbaar pad. De door de Staatssecretaris aanbevolen fiscale pensioenreserve is geen serieus alternatief. Dergelijke voorzieningen werken in de praktijk niet goed.

Fundamentele wijzigingen doorvoeren voor het ondernemerspensioen is met de huidige kennis en onderbouwing prematuur en niet noodzakelijk, vindt de Werkgroep. Zij stelt voor dit onder te brengen in de brede maatschappelijke discussie omtrent het pensioenstelsel zoals aangekondigd door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Werkgroep verwacht binnen enkele maanden te komen met verdere uitwerking van haar advies.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Interim rapport Werkgroep Ondernemerspensioen, maart 2014.