Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioengerechtigde mag afkoop klein pensioen uitstellen

29 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 mogen pensioengerechtigden afkoop van klein pensioen uitstellen tot na de pensioeningangsdatum. Dit volgt uit de Verzamelwet SZW 2015. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) refereert in haar uitspraak op 19 december aan dit wetsvoorstel.

Svb: Afkoopsom klein pensioen beïnvloedt Anw-uitkering

Van december 2006 tot maart 2013 ontvangt een weduwe (W) een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Vanaf maart 2013 ontvangt zij AOW. Voor W gaat in februari 2013 ook een ouderdomspensioen in. Omdat het een klein pensioen is koopt de pensioenuitvoerder dit ouderdomspensioen af op de pensioeningangsdatum. W ontvangt in februari 2013 de afkoopsom. 
De Sociale Verzekeringsbank (Svb) besluit de Anw-uitkering over de maand februari te herzien. Zij vordert de te veel betaalde uitkering (€ 445) terug. W is het hiermee niet eens en gaat, nadat zij Svb en de rechtbank niet heeft kunnen overtuigen, in beroep bij de Centrale Raad van  Beroep (CrvB).

Tussenuitspraak CRvB

De CRvB: stelt W in het gelijk. Zij vindt dat het toerekenen van de afkoopsom van het ouderdomspensioen aan de maand februari leidde tot een onredelijk resultaat voor W. Zij draagt de Svb op om haar eerder genomen besluit te herzien.
De CRvB vindt dat de afkoopsom van het ouderdomspensioen  bestemd is  voor de periode na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom  leidt het toerekenen van de afkoopsom aan een maand gelegen voor de pensioengerechtigde leeftijd tot een  onredelijk resultaat. De CRvB verwijst daarbij naar parlementaire behandeling bij de Verzamelwet SZW 2015. Daaruit blijkt dat het parlement verrekening van een afkoopsom met bijvoorbeeld de partnertoeslag in de AOW onwenselijk vindt. Daarom komt er regelgeving  die de pensioengerechtigde een keuze geeft  bij afkoop van klein pensioen. Door de afkoopsom na de AOW-ingangsdatum te laten uitkeren vindt geen samenloop en geen verrekening plaats met de partnertoeslag. 

Afkoop klein pensioen 

Een pensioenuitvoerder mag een pensioen dat lager is dan € 462,88 per jaar (2015) onder bepaalde voorwaarden afkopen. Tot 2015 uiterlijk  op de ingangsdatum van dat pensioen. Omdat de pensioeningangsdatum meestal een andere is  dan de ingangsdatum van de AOW-uitkering, levert  afkoop van klein pensioen op de pensioeningangsdatum onbedoelde effecten op bij samenloop met toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen. Bijvoorbeeld de nabestaandenuitkering op grond van de Anw en de partnertoeslag in de AOW. 
Vanaf 1 januari 2015 wordt de Pensioenwet aangepast. Dan heeft de pensioengerechtigde een keuze  bij afkoop van een klein pensioen. Hijr mag de afkoop van zijn kleine pensioen uitstellen tot de eerste dag van de maand na de datum waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Commentaar

Met ingang van 1 januari 2015 hebben pensioengerechtigden het recht om afkoop van klein pensioen uit te stellen tot de eerste dag van de maand volgend op de AOW-ingangsdatum. Hierdoor kunnen zij voorkomen dat een inkomensafhankelijke uitkering of toeslag wordt gekort. Een sympathieke oplossing van het probleem van mogelijke samenloop en korting van een uitkering. De CRvB sorteerde in deze tussenuitspraak al vast voor op deze maatregel
Wat ons ontgaat is waarom de wetgever de pensioengerechtigde de keuze geeft. Waarom wordt het afkoopmoment in desbetreffende situaties (artikel 66, tweede lid PW) niet altijd op de eerste van de maand volgend op de AOW-ingangsdatum gezet. Hierdoor hoeft de CRvB en de Svb niet te beoordelen of zo’n afkoopsom leidt tot een onredelijk resultaat. En het voorkomt problemen wanneer  de pensioengerechtigden vergeten om afkoop van klein pensioen uit te stellen. 

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Tussenuitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 19 december 2014; Verzamelwet SZW 2014, wetsvoorstel nr. 33.988

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 december 2014