Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenknip op herhaling?

9 december 2013

Het aantal moties op het wetsvoorstel over de toekomst van het pensioenstelsel overschreed in december de 180. Veel moties kregen geen meerderheid. De motie van Kamerlid Lodders wel. In de motie wordt gevraagd om een onderzoek naar meer flexibiliteit op de aankoopdatum van pensioen.

Motie voor meer flexibiliteit op aankoopdatum

Kamerlid Lodders (VVD) constateert dat de rentestand enorme impact kan hebben op de hoogte van de pensioenuitkering. Meer flexibiliteit op het moment van pensioenaankoop kan een hogere toekomstige pensioenuitkering opleveren. Lodders vraagt de regering daarom om de mogelijkheden te bekijken om bij aankoop van het pensioen meer flexibiliteit in te bouwen. Bijvoorbeeld door meerdere aankoopmomenten of het gebruik van banksparen.

Commentaar

Met het aannemen van deze motie lijkt het einde van de pensioenknip minder zeker.
Het verzoek van Lodders om meerdere aankoopmomenten lijkt immers een verzoek om heroverweging van de pensioenknip. Klijnsma schreef in haar evaluatiebrief van 4 november 2013 dat deelnemers tot nu toe geen financieel voordeel van de pensioenknip hebben gehad. En dat minder dan 1% gebruik maakte van de pensioenknip. Besloten is dat het vanaf 1 januari 2014  wettelijk niet meer mogelijk is om de pensioenaankoop te splitsen. Zie ook ons bericht van 8 november.

Met betrekking tot pensioenbanksparen lijkt Lodders een beetje ongeduldig. Op 10 april 2012 stelde Lodders de mogelijkheid van banksparen al aan de orde. De toenmalige minister van SZW antwoordde toen dat het aan marktpartijen is om de mogelijkheden hiervoor te bekijken. Klijnsma gaf hierover in haar brief van 4 november aan dat zij bereid is om pensioenbanksparen voor de uitkeringsfase wettelijk uit te werken. Dan moet wel eerst vaststaan dat de productoplossing (banksparen plus verzekering van langlevenrisico) een oplossing is die marktpartijen kunnen en willen aanbieden. Klijnsma zegde toe dat de ministeries van Financiën en SZW verschillende marktpartijen zullen benaderen.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: motie Lodders; kamerbrief evaluatie pensioenknip d.d. 4 november 2013.