Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenleeftijd steeds hoger

10 februari 2015

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar. In 2014 was voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensioneren 65 jaar of ouder. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Pensioenleeftijd werknemers stijgt al acht jaar

Tot 2007 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 nam de pensioenleeftijd jaarlijks toe. Mede door invoering van wetswijzigingen en regels om langer door te werken, gingen steeds minder werknemers op jongere leeftijd met pensioen. De directe invloed van de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 met een maand per jaar op de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is vooralsnog beperkt. 

Figuur 1: Aantal werknemers met pensioen en gemiddelde pensioenleeftijd

Meer 65-plussers onder pensioengangers

Het aandeel pensioengangers jonger dan 60 jaar daalde jaren achtereen, van 28 procent in 2006 tot 6 procent in 2011, maar is vanaf 2011 stabiel. De afgelopen jaren neemt ook het aandeel dat tussen 60 en 65 jaar met pensioen gaat sterk af. In 2008 was dit aandeel nog 70 procent, in 2014 is het teruggelopen naar 42 procent. Daarmee is in 2014 voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensionering 65 jaar of ouder.

Figuur 2: Pensioenleeftijd van werknemers

Aandeel gepensioneerden jonger dan 65 jaar fors gedaald

Oudere werknemers werken de laatste jaren steeds langer door. Het aandeel gepensioneerden in de bevolking van 55 tot 65 jaar is dan ook sterk afgenomen. In 2006 was nog bijna een op de vijf personen in deze bevolkingsgroep met pensioen, in 2014 minder dan een op de tien.

Conclusie

Het is duidelijk dat het beleid van achtereenvolgende regeringen om mensen langer door te laten weken, succesvol is. In zeven jaar tijd is de pensioenleeftijd met drie jaar opgeschoven. Het onderzoek van het CBS gaat uit van pensioenleeftijd 65. Eigenlijk zou het CBS vanaf 1 januari 2014 ook de periode 65-67 jaar moeten meenemen in het onderzoek. Sinds deze datum is immers de pensioenleeftijd voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw  verhoogd naar 67 jaar. In 2006 was de Wet VPL die pensioen voor 65 jaar onaantrekkelijk maakte. In figuur 2 is duidelijk te zien dat met ingang van 2007 de pensioenleeftijd voor een steeds grotere groep jaarlijks opschoof naar 65 jaar. Wij zijn benieuwd hoe lang het duurt voordat de pensioeningangsdatum voor de meerderheid verschuift naar 67 jaar.

 

Auteur:  Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bron: Webmagazine CBS, 5 februari 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 februari 2015