Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenplanning kabinet erg ambitieus!

7 februari 2014

Staatssecretaris Klijnsma stuurde een brief naar de Tweede Kamer met daarin de wetgevingsplanning voor pensioenen. Deze planning is op zijn zachtst gezegd erg ambitieus! Maar liefst vijf wetsvoorstellen moeten door het parlement behandeld worden met een ingangsdatum van 1 januari 2015. En het zijn ingewikkelde wetsvoorstellen met erg veel impact op de pensioenindustrie!

Wetsvoorstellen

Voor dit jaar heeft een aantal wetsvoorstellen hoge prioriteit:

  • De reeds ingediende novelle op het wetsvoorstel beperking Witteveenkader (Wet houdende wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014);
  • Wijziging van de pensioenwetgeving in verband met het financieel toetsingskader;
  • Wijziging van de pensioenwetgeving in verband met de herziening van de communicatievoorschriften;
  • Introductie van het algemeen pensioenfonds (APF);
  • Facilitering van de pensioenregeling voor zelfstandigen.

 
De beoogde ingangsdatum van al deze wetsvoorstellen is 1 januari 2015.

Verder zal de staatssecretaris dit jaar een wetsvoorstel indienen tot herziening van de waardeoverdracht en een wetsvoorstel tot aanpassing van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioenregelingen. De beoogde ingangsdatum van deze voorstellen is voorzien op 1 juli 2015.

Ook stuurt Klijnsma dit voorjaar twee algemene maatregelen van bestuur naar het parlement. De ene gaat over een wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de tijdelijke regeling aanvullende bijdragen bij waardeoverdracht. De andere betreft de algemene maatregel van bestuur parameters.

Beleidsstukken

Klijnsma wil snel voort met de discussie over de toekomstige inrichting van het pensioenstelsel. Dat is een fundamentele discussie met een ander tijdsverloop dan de bovengenoemde wetsvoorstellen. Zij stuurt de Tweede Kamer daarover binnenkort meer informatie. Dit geldt ook voor het onderzoek naar de optimalisering van de overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten. En het onderzoek naar de alternatieve aanwending pensioenpremies.

Evaluaties

In het eerste kwartaal van dit jaar is de evaluatie van de PPI afgerond.

Commentaar

De planning van het kabinet is erg ambitieus. Maar liefst vijf wetsvoorstellen die door het parlement geloodst moeten worden met een ingangsdatum van 1 januari 2015.

Dit lijkt bijna onmogelijk gezien de historie en de impact van de voorstellen. Zoals de voorgestelde wijziging van het FTK. Hier is jaren over gediscussieerd en de meningen lopen nog steeds uiteen. Het wetsvoorstel is nog niet openbaar dus de behandeling ervan is ook nog niet begonnen. Het is een teken aan de wand dat de Tweede Kamer maar liefst 21 pagina's vragen stelde over de novelle op het wetsvoorstel inperking Witteveenkader. Bijna net zoveel pagina's als het wetsvoorstel!

Wij hopen dat deze wetsvoorstellen, die een grote impact hebben op de pensioenen van miljoenen deelnemers en pensioengerechtigden, met de vereiste zorgvuldigheid door het parlement behandeld kunnen worden. En dat ze er niet doorgedrukt worden om de deadline van 1 januari 2015 te halen. Aan de andere kant is het voor pensioenuitvoerders van groot belang om tijdig te weten hoe de wijzigingen eruit komen te zien. Want ook voor pensioenuitvoerders is de impact van de voorstellen aanzienlijk.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bron: Planningsbrief Pensioenen, Kamerbrief 4 februari 2014