Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenrichtleeftijd in 2016 omhoog?

17 januari 2014

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. In 2014 is de AOW-ingangsdatum 65 jaar en twee maanden. Wanneer de AOW-leeftijd 67 jaar bereikt, wordt deze gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. Ook de pensioenrichtleeftijd voor het tweede pijlerpensioen gaat omhoog. Sinds 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd 67 jaar geworden en is deze gekoppeld aan de leeftijdsverwachting.

Wanneer verhoging pensioenrichtleeftijd?

In de Wet op de loonbelasting staat sinds  1 januari 2014 de formule waarmee wordt bepaald of de pensioenrichtleeftijd in 2015 en volgende jaren omhoog moet als gevolg van een stijging van de levensverwachting. Deze aanpassing vindt plaats in stappen van één jaar. Een dergelijke verhoging wordt steeds ten minste één jaar van tevoren bekendgemaakt.

De formule luidt: V = (L - 18,26) - (P - 65). Waarbij:

  • V staat voor het aantal jaren waarmee de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd;
  • L staat voor de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting voor de Nederlandse bevolking in jaren op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar dat is gelegen tien jaar na het kalenderjaar van wijziging. Deze wordt door het CBS gepubliceerd;
  • P staat voor de geldende pensioenrichtleeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van wijziging.

 
Als V negatief is of vóór afronding minder dan 1 is, wordt deze gesteld op 0. Wanneer V vóór afronding 1 of meer is, wordt deze gesteld op 1.

Verhoging pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2016?

Het CBS publiceert één keer per twee jaar de benodigde kerncijfers voor de L in de formule. De laatste keer dat zij dit publiceerde was op 13 december 2012.
De CBS-tafels leidden in december 2012 niet tot een verhoging van de pensioenrichtleeftijd vanaf 1-1-2015. Voor een verhoging had de resterende leeftijdsverwachting minimaal 21,26 moeten zijn. Het CBS kwam toen op een gemiddelde levensverwachting van 20,77.

De eerstvolgende keer dat het CBS de macro gemiddelde levensverwachting publiceert zal naar verwachting dus december 2014 zijn. Wanneer de resterende levensverwachting volgens de CBS-tafels dan 21,26 of hoger is gaat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2016 naar 68. Mocht de resterende levensverwachting dan zelfs 22,26 of hoger zijn (het lijkt theoretisch, maar je weet maar nooit), dan gaat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2017 naar 69 jaar.
Aangezien de Wet op de loonbelasting voorschrijft dat een wijziging uiterlijk één jaar voor de wijziging bekend moet zijn gemaakt, is uiterlijk op 31 december 2014 bekend of de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2016 omhoog gaat naar 68.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis