Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Privépensioenregelingen staan een bijstandsuitkering in de weg

20 november 2014

De SP heeft 9 oktober 2012 vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over particuliere pensioenproducten en de bijstand.

Probleem?

Voor degenen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien heeft Nederland een vangnet: de bijstandsuitkering. Voor een bijstandsuitkering komen alleen personen in aanmerking die in Nederland wonen en een gering eigen vermogen bezitten. Vermogen van een alleenstaande is vrijgesteld tot een bedrag van € 5.685 (2012) en voor een gezin tot € 11.370 (2012). Wanneer iemand een eigen huis heeft, dan valt de waarde daarvan ook onder het vermogen. Als de waarde van het huis, verminderd met de nog af te lossen hypotheek boven de € 48.000 ligt, kan de gemeente een bijstandsuitkering toekennen op basis van een lening. 

Wat betekent dit voor u?

Privéverzekeringen of bankspaarrekeningen tellen volgens de Wet werk en bijstand (Wwb) mee als vermogen. Daarmee zal vaak het vrijstellingsbedrag worden overschreden. Dit betekent dat iemand die een privépensioenverzekering of- spaarrekening heeft eerst die verzekeringen moet opeten voordat hij een bijstandsuitkering kan ontvangen. Hierdoor wordt zijn inkomen voor later aangetast.

Lid Karabulut van de SP heeft de minister gevraagd of hij het wenselijk vindt dat er rechtsongelijkheid bestaat in de Wwb. Voor personen die in privé een pensioen opbouwen omdat zij geen pensioen opbouwen bij een werkgever telt de waarde van die verzekeringen of spaarrekeningen mee als vermogen voor de Wwb. Personen die via de werkgever meedoen aan een pensioenregeling hoeven dat niet. 

Ook vraagt Karabulut of de regering bereid is om particuliere producten niet aan te merken als vermogen bij de toekenning van een bijstandsuitkering en daarvoor een wetsvoorstel in te dienen. 

Conclusie

Privéverzekeringen en bankspaarrekeningen voor inkomen voor later tellen op dit moment mee als vermogen. Dit heeft tot gevolg dat er nog geen uitkering wordt gedaan uit de bijstand, totdat de waarde van het totale vermogen is gedaald tot het vrijstellingsbedrag. Voor de bezitters van dergelijke verzekeringen betekent dit dat zij de uitkering uit die verzekering of spaarrekening eerder moeten laten uitkeren. De kans bestaat dat zij op pensioendatum al hun aanvullend pensioen hebben opgegeten terwijl anderen - die pensioen via de werkgever hebben opgebouwd - nog wel een aanvullend pensioen hebben. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z16990.html