Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ratingverlaging Nederland door S&P naar AA+

5 december 2013

Standard & Poors (S&P) heeft bekend gemaakt dat het de rating van Nederlandse overheidsobligaties heeft verlaagd van AAA naar AA+. De gemiddelde rating van Nederland blijft op AAA liggen, omdat de andere twee rating agencies (Moody's en Fitch) nog steeds een AAA rating hanteren. Zij geven echter wel aan dat er een kans is op een toekomstige verlaging. 

Hierna zullen wij kort ingaan op de redenen voor deze ratingverlaging, hoe wij omgaan met deze verlaging in onze beleggingsfondsen en wat het voor uw portefeuille betekent. Ons belangrijkste boodschap is dat wij geen groot effect op de obligatiemarkt verwachten.

Redenen voor de ratingverlaging

De belangrijkste reden voor de ratingverlaging is de zwakke groei van de Nederlandse economie in de afgelopen jaren. S&P maakt zich minder zorgen over het hoge begrotingstekort en verwacht dat de Nederlandse regering vasthoudt aan een prudent begrotingsbeleid. In een omgeving van lage economische groei is het lastig om de begroting op orde te krijgen. Als positief punt wijst S&P op het grote overschot op de handelsbalans, waardoor Nederland per saldo geen schulden heeft aan het buitenland. Ook het omvangrijke pensioenkapitaal is een belangrijke steun voor de beoordeling van Nederlandse staatsschulden. In de afgelopen jaren waren deze factoren echter niet voldoende om de zwakke binnenlandse consumptie en investeringen te compenseren.

S&P heeft aangegeven dat als de Nederlandse economie in de komende jaren sterk verbetert, en het begrotingstekort hierdoor snel afneemt, de rating weer kan worden verhoogd naar AAA. Als de groei achterblijft bij de verwachtingen en de overheidsschuld daardoor oploopt tot boven de 80% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (nu: ongeveer 74%), dan verwacht S&P dat de rating opnieuw kan worden verlaagd.

Ratingwijziging geen invloed op samenstelling benchmark

In de afgelopen jaren hebben wij al aangegeven dat meer Eurozone overheden hun AAA rating zouden kunnen verliezen. Om deze trend voor te zijn hebben wij begin 2012 besloten om de benchmark van onze AAA staatsobligatiefondsen te wijzigen van de AAA benchmark naar de Core Eurozone benchmark. Met de Core Eurozone benchmark blijven de fondsen beleggen in de Core Eurozone landen met de hoogste ratings en wordt gestreefd naar een stabiele benchmark. Deze doelen zijn zeker bereikt, de ratingwijzigingen in de afgelopen jaren hebben geen invloed gehad op de samenstelling van de benchmark. Voor Nederlandse staatsobligaties geldt dat deze altijd deel zullen uitmaken van de Core Eurozone benchmark, ongeacht de rating.

Verlaging rating komt op een moment dat wij positieve signalen zien

Overigens zien wij voor Nederland in de afgelopen maanden een verbetering van de economische indicatoren. Zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen is aanzienlijk gestegen. De inflatiecijfers zijn langzaam aan het dalen, wat de koopkracht van consumenten ten goede komt. Ook verwachten wij dat de Nederlandse economie zal profiteren van het groeiherstel in de rest van de Eurozone, met name in Duitsland.

De impact van de ratingverlaging op beleggingen is zeer klein

Wij verwachten geen groot effect op de obligatiemarkt van deze ratingverlaging en daarmee ook niet op uw beleggingsportefeuille. Vlak na bekendmaking door S&P liep de spread van Nederlandse staatsobligaties in vergelijking met Duitse staatsobligaties met ongeveer 0,01% op. Om dit in perspectief te plaatsen, 10-jaars Nederlandse obligaties hebben in het afgelopen jaar tussen 0,20% en 0,40% versus Duitse obligaties gehandeld en de huidige spread ligt rond de 0,35%. In onze beleggingsfondsen hebben wij in de eerste helft van het jaar de weging in Nederland verhoogd nadat de spread versus Duitsland was opgelopen. Wij waren van mening dat deze spreads voldoende compensatie boden voor het risico van een rating verlaging. In de afgelopen weken zijn spreads op Nederlandse obligaties behoorlijk gedaald, waarna wij de overweging weer wat hebben afgebouwd. Wij verwachten dat deze spreads ook de komende tijd in een beperkte bandbreedte zullen blijven handelen. Als de spreads in de komende maanden oplopen is er een redelijke kans dat wij de weging in Nederlandse staatsobligaties verhogen in de AAM beleggingsfondsen.