Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Samengaan ondernemingspensioenfondsen

7 april 2009

Ondernemingspensioenfondsen kunnen samengaan. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Pensioenwet. Het kabinet volgt hiermee een advies van de Stichting van de Arbeid.

Vooral kleine ondernemingspensioenfondsen vinden het steeds moeilijker om te voldoen aan de eisen van de Pensioenwet. Zij hebben moeite om mensen met de benodigde kennis te vinden voor bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan. Daarom willen zij graag samengaan met andere ondernemingspensioenfondsen. Naar verwachting willen zij niet de financiële risico's delen. Ook als zij samengaan, zullen de financiën van de verschillende regelingen gescheiden kunnen blijven. Het aantal ondernemingspensioenfondsen is de laatste jaren flink afgenomen. In 1998 bestonden nog 938 ondernemingspensioenfondsen, eind 2007 waren dat er nog 597. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 
 

Noot

Op dit moment is het voor pensioenfondsen niet mogelijk om samen te gaan. De domeinafbakening, die regelt dat ondernemingspensioenfondsen uitsluitend actief mogen zijn voor één of meer regelingen van één onderneming of groep van ondernemingen, staat samengaan in de weg. Daarnaast maakt het verbod op ‘ringfencing’ (het verbod om binnen dezelfde pensioeninstelling het vermogen van een pensioenregeling of werkgever af te scheiden van het vermogen van andere pensioenregelingen of werkgevers) samengaan ook onmogelijk.

Hoewel de tekst van het wetsvoorstel nog niet is gepubliceerd, zal het kabinet waarschijnlijk voorstellen om zowel de eis van één financieel geheel als de domeinafbakening voor ondernemingspensioenfondsen aan te passen. Zo wordt het mogelijk om binnen een ondernemingenpensioenfonds voor meerdere ondernemingen de bijbehorende pensioenregelingen financieel afgescheiden uit te voeren,

De samenwerking tussen ondernemingspensioenfondsen mogelijk maken is de tweede fase van de drie fasen waarmee het  kabinet het Nederlandse pensioenstelsel wil aanpassen om de internationale concurrentie beter aan te kunnen. In de eerste fase wordt de premiepensioeninstelling ingevoerd (zie actueel 09-15). De derde fase betreft de invoering van een Algemene Pensioen Instelling (API), die ook salarisdiensttijdregelingen kan uitvoeren. DNB vermeldt in haar ‘overzicht van beleid en regelgeving in ontwikkeling’ dat er twijfels zijn of dit laatste gaat lukken.
 

Bron: Persbericht Ministerraad, 27-03-2009.