Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Shopmogelijkheid voor achterblijvende partner met terugwerkende kracht

16 april 2009

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 is de mogelijkheid tot shoppen voor de achterblijvende partner opgenomen. Deze mogelijkheid was onbedoeld verdwenen met de overgang van de Pensioen- en spaarfondsenwet naar de Pensioenwet. Het kamerlid Blok heeft daarom in een amendement voorgesteld deze shopmogelijkheid met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 op te nemen. Dat is de datum waarop het shopverbod ontstond.

Noot

Het is in onze ogen een logisch amendement dat geen extra kosten met zich meebrengt, zodat wij verwachten dat het wordt aangenomen.

Praktisch

De terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 gaat verder dan voor de praktijk van belang is. Is het pensioen eenmaal ingegaan dan kan niet meer van uitvoerder worden veranderd. Daarnaast belet de fiscale regelgeving het de feitelijke aankoop van het nabestaandenpensioen te lang uit te stellen (wij gaan, daarmee aansluitend bij de regelgeving in de lijfrentesfeer, uit van uitstel van aankoop van maximaal 1 jaar).
Voorlopig geldt: totdat het wetsvoorstel kracht van wet heeft, is waardeoverdracht nog steeds niet mogelijk.
 
Bron: Verzamelwet SZW-wetgeving 2009, amendement van het lid Blok: Kamerstukken II, 2008-2009, 31811, nr. 13.