Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Staat van economie bepaalt succes beleggingscategorieën

12 mei 2014

De investment clock geeft een weergave van de huidige stand en het verloop van de economische cyclus. Dit is voor beleggers relevant om te kunnen bepalen welke beleggingen goed zullen presteren. De investment clock ondersteunt onze beleggers om die goed presterende beleggingen in te schatten en in welke van de 4 fasen we ons van de economische cyclus bevinden.

Huidige stand van zaken

In Europa bevinden we ons in de expansie fase. De werkloosheid in de Eurozone vertoont een lichte daling, daarnaast nemen productiviteitsgroei en bezettingsgraden toe. De inflatiedruk is nog altijd beperkt. In de huidige economische omgeving behalen risicovolle beleggingen, zoals aandelen, high yield obligaties en beursgenoteerd vastgoed, traditioneel goede rendementen. Staatsobligaties en grondstoffen presteren minder goed

De 4 fasen uitgelegd

We onderscheiden 4 verschillende fasen van de economische conjunctuur: herstel, expansie, oververhitting en de recessie. De een volgt de ander doorgaans op. Elke fase wordt gekenmerkt door bewegingen van een aantal economische indicatoren, onder andere de productiviteitsgroei, de bezettingsgraad, de werkloosheid en de inflatie. Dit heeft invloed op het succes - de performance! - van de verschillende beleggingscategorieën. De beleggers van Aegon Asset Management houden hier rekening mee bij hun beleggingsbeslissingen.

Fase 1: Recessie

Vanwege de dalende productieniveaus zal vervolgens de werkloosheid snel gaan oplopen. De druk op bezettingsgraden is inmiddels ook gedaald waardoor de hoge inflatiedruk afneemt. De economie krimpt en het aantal bedrijven dat failliet gaat neemt toe. De economie is in recessie. Beleggers verkopen massaal hun risicovolle beleggingen uit angst voor dalende bedrijfswinsten en faillissementen. In deze fase begint de centrale bank de rente te verlagen. Beleggen in staatsobligaties of het geld aanhouden in cash is in deze fase verstandig.

Fase 2: Herstel

De herstelfase van de economie wordt gekenmerkt door aantrekkende groei vanaf de bodem van de cyclus. We hebben nog wel te maken met hoge werkloosheid en lage bezettingsgraden. Omdat er in deze fase voldoende capaciteit en arbeid beschikbaar is, blijft de inflatie laag. Beleggers anticiperen op de naderende winstgroei van bedrijven, hierdoor presteren aandelen en risicovolle high yield obligaties in deze fase traditioneel goed.

Fase 3: Expansie

Op een zeker moment versneld de economische groei. Bedrijven werken op steeds vollere kracht. Aandelen en beursgenoteerd vastgoed presteren goed. De bezettingsgraden stijgen en de werkloosheid neemt snel af. Capaciteit en arbeid worden steeds schaarser en daardoor begint de inflatie langzaam op te lopen. We zijn sinds een aantal maanden aangeland in de expansie fase.

Fase 4: Oververhitting

In de volgende fase, oververhitting, zijn bezettingsgraden hoog en werkloosheid daalt verder. Door de oplopende productieniveaus komt steeds meer druk op de 'inputs'. Als gevolg hiervan behalen grondstoffen in deze fase het hoogste rendement. Om de opgelopen inflatie in te dammen zal de centrale bank de rente verhogen. Dit is negatief voor obligaties. De oplopende rente zorgt voor een afname van de investeringen en de economie vertraagd. Gedurende deze fase is het verstandig alvast wat beleggingsrisico af te bouwen.