Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Staffelbesluit 2013

28 februari 2013

In het nieuwsbericht van 30 januari 2013 op deze site vroegen wij ons af of de overgangsdatum van de netto staffels was vervroegd naar 1 januari 2014. Volgens het nieuwe staffel besluit van 12 februari 2013 is dat niet het geval!

Waarom een nieuw staffelbesluit? 

In verband met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd vaardigde de staatssecretaris op 13 december 2012 een nieuw besluit beschikbare premie uit. In dit besluit stelde de Staatssecretaris dat uiterlijk vanaf 1 januari 2014 alle beschikbare premieregelingen moeten uitgaan van de netto-staffels van bijlage I. Dit strookte niet met het overgangsrecht dat eerder was opgenomen in het staffelbesluit van 21 december 2009. Dit besluit ging uit van een overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2015. Er was blijkbaar sprake van een typefout in het laatste besluit want het was niet de bedoeling om de overgangstermijn in te korten. Daarom heeft de Staatssecretaris dit in het nieuwe staffelbesluit van 13 februari 2013 gewijzigd. De inhoud van het nieuwe staffelbesluit is verder gelijk aan de inhoud van het staffelbesluit van 13 december 2012.

Regelingen met bruto-premies  aanpassen per 1 januari 2014?

Betekent het nieuwe staffelbesluit dat bestaande beschikbare premieregelingen met ingang van 1 januari 2014 niet hoeven te worden aangepast? Dat is niet gezegd. Want door de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd  verschuift de pensioenleeftijd op 1 januari 2014 naar 67. Deze wet zorgt ook voor een beperking van het zogenaamde Witteveenkader.  Dus zijn ook voor deze premieregelingen de premiepercentages aangepast. Beschikbare premieregeling waarin partijen ook in 2014 uitgaan van bruto-premies, moeten worden getoetst aan de nieuwe staffels die zijn opgenomen in bijlage IV C van het staffelbesluit. Vanaf 1 januari 2015 moeten partijen deze premies toetsen aan de netto-staffels.

Conclusie

Het nieuwe Staffelbesluit van 12 februari 2013 is inhoudelijk gelijk aan het Staffelbesluit van 13 december 2012. Slechts de werking van het overgangsrecht is weer hersteld. Ook in 2014 mogen partijen uitgaan van bruto-staffels. De premies moeten in  dat jaar getoetst worden aan staffels van bijlage IV C van het Besluit. 
Het nieuwe besluit treedt in werking  per 1 januari 2014 en vervalt per 1 januari 2015. Met ingang van 1 januari 2014 worden de volgende besluiten ingetrokken: 
- Het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M
- Het besluit van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M en
- Het besluit van 13 december 2012, nr. BLKB2012/1716M.

 

Bronnen: 
Beleidsbesluit van 12 februari 2013, Nr. BLKB 2013/43M
Paul Lavrijssen, adviseur AEGON Adfis