Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Stand van zaken met betrekking tot de wet- en regelgeving

20 augustus 2008

Volop ontwikkelingen voor de klanten van het bedrijfsonderdeel Corporate & Institutional Clients van AEGON. Zowel op het gebied van productontwikkeling als ook op het gebied van de analyses van de pensioenregelingen.

Na het drukbezochte seminar van het bedrijfsonderdeel Corporate & Institutional Clients van AEGON eind maart, is gestart met het analyseren van de pensioenregelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Op dit moment vinden de eerste gesprekken plaats bij AEGON. Er is na overleg voor gekozen om de gesprekken op kantoor plaats te laten vinden, aangezien hier ondersteuning gegeven kan worden door een supportteam. Dit team kan met behulp van een rekenapplicatie ook direct doorrekenen wat een eventuele aanpassing van de regeling op hoofdlijnen voor een gevolgen heeft zowel voor wat betreft aanspraken als kosten.  

Tegelijkertijd gaat de productontwikkeling naar aanleiding van alle wet- en regelgeving ook in volle vaart door. Afhankelijk van de fase waarin de wetsaanpassing zich bevindt, beginnen de contouren van de producten duidelijk te worden. Dit houdt voor bijvoorbeeld IFRS in dat er momenteel onderzocht wordt hoe IFRS “proof” producten het beste gerealiseerd kunnen worden. Een applicatie aan de hand waarvan bekeken kan worden of de regeling gekenmerkt wordt als Defined Contribution (DC) dan wel Defined Benefit (DB) regeling is al gereed. U, als klant van het bedrijfsonderdeel Corporate & Institutional Clients van AEGON, hoort daar binnenkort meer over.

Bij de WIA-wetgeving is de zaak heel anders. Onlangs werd tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer opnieuw door onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van betrokkenen partijen zware kritiek geuit op de WIA. Zo wordt gezegd dat de wet geen besparingen zal opleveren, nauwelijks zieke werknemers zal prikkelen om weer te gaan werken en dermate ingewikkeld is dat voor grote uitvoeringsproblemen en hoge uitvoeringskosten gevreesd moet worden.

Vrijwel alle deskundigen benadrukten dat de WIA geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van alle maatregelen die inmiddels al zijn genomen om het beroep op de WAO terug te dringen.

De vraag daarnaast is: is het aantrekkelijk voor verzekeraars om de WGA markt te betreden en te concurreren met het UWV? Dit zal de komende tijd moeten blijken nu mr. A.W. Kist, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, in zijn advies aan minister de Geus niet tegemoet is gekomen aan de wens van het Verbond van Verzekeraars. Omdat verzekeraars wettelijk verplicht zijn met een rentedekkingsstelsel te werken, moeten zij geld reserveren voor toekomstige uitkeringen. Om serieuze marktwerking mogelijk te maken is een opslag op de publieke omslagpremie van het UWV nodig van 80% van de "rentedekkingshobbel" die de verzekeraars moeten nemen. De overheid heeft de verzekeraars al toegezegd deze opslag toe te passen. Op termijn zullen verzekeraars in staat zijn om een lagere premie te bieden dan de overheid en zal de opslag op de publieke premie niet meer nodig zijn. Daarnaast biedt het rentedekkingssysteem werkgever en werknemer zekerheid rondom voorwaarden en uitkeringen. Zekerheid die de overheid met het door hen gehanteerde omslagstelsel niet biedt. Kist stelt naar aanleiding van de resultaten van zijn onderzoek een opslag van maar 60% voor.

Mocht u meer willen weten over de WIA dan verwijzen wij u graag door naar de sinds kort geopende site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar uitgebreide informatie te vinden is over deze wetgeving.

Voor het dossier Vut, Prepensioen en Levensloop zijn met de wijziging van de uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 van het Ministerie van Financiën de contouren duidelijk geworden.Vandaar dat wij ook de contouren van ons Levensloop product kunnen schetsen.