Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

StAR: pensioenkennis werkgever schiet vaak tekort

27 maart 2013

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg de Stichting van de Arbeid (StAR) om advies over de rol van de werkgever bij communicatie over pensioenen. De StAR schrijft in haar advies op 18 maart 2013 dat de werkgever en pensioenuitvoerder samen verantwoordelijk zijn voor de pensioencommunicatie. Voor de zomer doet de StAR hierover nadere aanbevelingen.

Pensioencommunicatie gezamenlijke verantwoordelijkheid

De StAR stelt vast dat bij pensioencommunicatie de rol van de pensioenuitvoerder meestal leidend is. Een goede samenwerking tussen de pensioenuitvoerder en werkgever is volgens de StAR nodig omdat de werkgever het eerste aanspreekpunt is voor werknemers als het gaat om arbeidsvoorwaarden. En omdat de werkgever meestal door de werknemer in eerste aanleg op de hoogte wordt gesteld van zogenoemde 'life events' (zoals samenwonen, trouwen, geboorte en echtscheiding). "Pensioencommunicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en taak van zowel de werkgevers als de pensioenuitvoerder" aldus de StAR.

Pensioenkennis werkgever schiet tekort

De werkgever is verplicht om de werknemer te informeren over de hoofdkenmerken van de pensioenregeling en over belangrijke wijzigingen van de regeling. En hij moet alert zijn op belangrijke 'life events' met gevolgen voor de pensioensituatie. Dit vereist dat de werkgever beschikt over een basis kennisniveau van de pensioenregeling. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat het kennisniveau van werkgevers in veel gevallen tekort schiet om zijn taken op het gebeid van pensioencommunicatie goed te kunnen verrichten. Alleen een goede samenwerking tussen de pensioenuitvoerder en werkgever kan die situatie verbeteren. Volgens de StAR kan de pensioenuitvoerder de werkgever hierbij behulpzaam zijn door specifieke voorlichting over de pensioenregeling te geven aan de werkgever. De StAR doet hiervoor voor de zomer aanbevelingen.

Wat kan AEGON Adfis voor u doen?

Vrijwel alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving.  Een fors aantal al voor 2014! AEGON Adfis bezit ruime kennis en ervaring hierover. Die kennis delen wij graag met u in workshops. De eerstvolgende workshop gaat over de formele aspecten van het wijzigen van de pensioenregeling en is met name interessant voor werkgevers en hun adviseur. De workshops geven wij ook incompany. De workshop maken wij dan op maat en spitsen hem toe op de pensioensioenregeling van de werkgever. Wilt u daarover meer informatie? Wij bespreken dit graag met u. Bel 0703445210 of mail naar adfis@aegon.nl
 
Auteur: Vera Hek, adviseur AEGON Adfis
Bron: Advies STaR