Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Succesvol seminar

20 augustus 2008

Meer dan 150 institutionele relaties namen deel aan het seminar 'Veranderende omstandigheden; bedreiging voor het pensioenstelsel?' dat werd georganiseerd door het bedrijfsonderdeel Corporate & Institutional Clients van AEGON.

Voor de twaalfde keer presenteerde AEGON de lange termijn scenario's met zijn visie op de ontwikkeling van de financiële markten. Daarnaast werd er ook een toelichting gegeven op de veranderingen in de regelgeving in het kader van de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze is ook van invloed op de wijze waarop pensioen in de jaarrekening van de werkgever wordt verantwoord. 

Lange termijn scenario's

Roelof Salomons, hoofd strategie van Asset Management Nederland, gaf aan dat AEGON Nederland verwacht dat de demografische ontwikkelingen gevolgen hebben voor de groei, inflatie en de financiële markten. “Mensen leven langer, terwijl de beroepsbevolking afneemt wat economische groei remt en rendementen op beleggingen beperkt. De verwachte rendementen waar Asset Management rekening mee houdt in de komende jaren worden bepaald op basis van waardering en economische vooruitzichten. Voor de standaard vermogenscategorieën hoeven we geen rekening te houden met een positieve bijdrage van waarderingen, terwijl rendementen beperkt worden door het feit dat wereldwijde economische cyclus zijn piek gezien heeft." 

IFRS en de praktische gevolgen voor pensioenfondsen

Na de pauze vervolgde Anne Laning, controller van TKP Pensioen met een toelichting over de gevolgen van de nieuwe boekhoudregels. “De invoering van IFRS in Nederland leidt tot meer transparantie over de pensioenpositie en de daaraan verbonden risico's in het jaarverslag van de werkgever.” 

In het Nederlandse pensioenstelsel heb je verschillende soorten pensioenregelingen: Defined Benifit of Defined Contribution. Echter de meeste regelingen zijn een combinatie. Het risico dat IFRS met zich meebrengt, is dat een werkgever/pensioenfonds de verkeerde keuze maakt in het communiceren van het type pensioenregeling. Hierdoor kunnen deelnemers rechten ontlenen die ze niet hadden mogen ontvangen. Een ander punt dat Laning noemde was dat IFRS, door de grote invloed op de cijfers van de werkgever en de administratieve lasten, mogelijk een reden kan zijn voor de opheffing van (kleinere) pensioenfondsen.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar cic@aegon.nl