Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Toepassing saldomethode bij afkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

24 december 2008

Een belastingplichtige heeft op 1 oktober 1988 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten. De premies bedragen € 143,- per maand. Ze heeft de polis in 2004 voor € 29.614,- afgekocht.

In geschil is de toepassing van de saldomethode over de afkoopsom. Vaststaat dat de premies over de jaren 1998 tot en met 2003 (behalve in 2002) in aftrek zijn gebracht. Over de jaren 1994 tot en met 1997 is geen aangifte gedaan en over de jaren voor 1994 zijn geen gegevens bekend. De Rechtbank overweegt dat bij toepassing van de saldomethode voor de jaren 1998 tot en met 2003 rekening moet worden gehouden met de premies die in die jaren in aftrek zijn gebracht. Voor de jaren 1994 tot en met 1997 hoeft geen rekening te worden gehouden met premies die in aftrek hadden kunnen worden gebracht, aangezien de belastingplichtige over die jaren geen aangifte heeft ingediend en alsdan geen premies in aftrek heeft gebracht. Voor de jaren vóór 1994 oordeelt de Rechtbank dat bij de toepassing van de saldomethode rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat premies in aftrek hadden kunnen worden gebracht. De belastingplichtige heeft over die jaren geen nadere stukken overgelegd en kan aldus niet aannemelijk maken dat de premies in die jaren niet in mindering op haar inkomen zijn gebracht.

Met inachtneming van het voorgaande moet per saldo € 17.581,- in de heffing worden betrokken.

Noot/Praktisch

Om splitsing tussen box 1 en box 3 te voorkomen valt een lijfrenteverzekering waarvan de premie voor aftrek in aanmerking komt vanaf 1 januari 2009 in box 1 (zie ook actueel 08-42). Hierop is de beperkte saldomethode van toepassing. De beperkte saldomethode geldt voor de niet-aftrekbare premie tot een bedrag van maximaal € 2.269,- per jaar en geldt per belastingplichtige. Voor bestaande lijfrenteverzekeringen geldt voor de betaalde premie vanaf 1 januari 2001 tot 1 januari 2009 eveneens de saldomethode. Hiervoor geldt geen maximum.

De belastingplichtige moet aannemelijk maken dat er geen aftrek heeft plaatsgevonden. Om problemen in de toekomst te voorkomen kan de verzekeringnemer een verklaring opvragen bij de Belastingdienst welke premie niet in aftrek is gebracht.

 

Bron: Rechtbank Haarlem, nr: 08/2321, LJ-Nummer: BG2054 10 oktober 2008.