Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Toezicht initiatiefwet Bestuur pensioenfondsen even buiten spel gezet

12 augustus 2013

Op 1 juli en 7 augustus 2013 traden twee wetten in werking die ondermeer de medezeggenschap in het bestuur van pensioenfondsen regelen. Beide wetten hebben een overgangsperiode van een jaar maar zijn wel anders ingericht. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan voor pensioenfondsen.

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Op 7 augustus 2013 trad de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking. De Wet versterking bestuur pensioenfondsen stelt meer eisen aan de geschiktheid van (mede) beleidsbepalers. De wet is erop gericht dat het pensioenfondsbestuur – wanneer dat nodig is - kan bijsturen en corrigeren. Het pensioenfonds krijgt expliciet ruimte voor externe deskundigen in het bestuur. De Wet versterking bestuur pensioenfondsen treedt gefaseerd in werking.

Intiatiefwet Koser Kaya en Blok

Op 1 juli 2013 trad de initiatiefwet in werking. Deze initiatiefwet regelt wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen. Daardoor hebben pensioengerechtigden meer recht op een plaats in het pensioenfondsbestuur. Deze wet schrijft voor dat de verdeling van zetels tussen werknemers en pensioengerechtigden plaatsvindt op basis van onderlinge getalsverhoudingen. Zij bevat – in tegenstelling tot de Wet versterking bestuur pensioenfondsen - geen maximum voor het zetelaantal van pensioengerechtigden. De initiatiefwet geeft pensioenfondsen één jaar de tijd om aan de wet te voldoen.

Overgangsperiode tot 1 juli 2014

De staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid constateerde dat pensioenfondsen zich moeten voorbereiden om op 1 juli 2014 volledig te voldoen aan de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Tegelijkertijd moeten zij de initiatiefwet naleven. Deze samenloop van wetten veroorzaakt onduidelijkheid voor pensioenfondsen. Om deze onduidelijkheid voor pensioenfondsen weg te nemen vroeg de staatsecretaris DNB om haar rol van handhaver met betrekking tot de initiatiefwet niet toe te passen. In haar Nieuwsbrief over deze wetten liet DNB weten hieraan gehoor te geven.

Nieuwsbrief DNB over Wet versterking bestuur pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde over deze wetten een nieuwsbrief. Daarin heeft zij voor de pensioenfondsen vijf modellen voor de inrichting van het bestuur, intern toezicht en de medezeggenschap opgenomen, waaruit de pensioenfondsen een keuze kunnen maken.

Commentaar

Het is hoogst opmerkelijk dat een beleidsman aan de toezichthouder vraagt om handhaving van een wet (tijdelijk) niet toe te passen. En dat toezichthouder dit verzoek honoreert. 
Neemt niet weg dat het wel een praktische oplossing is van het probleem. Een probleem dat bij de totstandkoming van de twee wetten had moeten worden opgelost.

 

Auteur: Vera Hek, Adviseur
Bron: Nieuwsbrief DNB 7 augustus 2013; wet versterking bestuur pensioenfondsen