Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

U heeft een lijfrente verzekering. U emigreert. Wat nu?

9 augustus 2013

Als een verzekeringnemer met een lijfrenteverzekering emigreert stuurt de Belastingdienst een mededeling naar de verzekeraar. De verzekeraar wordt namelijk aansprakelijk wanneer de verzekeringnemer emigreert. Wat doet de verzekeraar hiermee?

Emigratie verzekeringnemer lijfrenteverzekering

Op het moment dat een verzekeringnemer van een lijfrenteverzekering emigreert, eindigt zijn binnenlandse belastingplicht. Op het moment van emigratie ontstaan negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Hiervoor geldt in principe dat de afgetrokken lijfrentepremies vermeerderd met het rendement (de zogenoemde waarde economische verkeer) bij het inkomen worden geteld van die verzekeringnemer. Ook is er revisierente verschuldigd.

Uitstel van betaling van belasting gedurende 10 jaar

De belastingdienst verleent uitstel van betaling voor de belasting die de verzekeringnemer moet betalen over de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen en de revisierente. Het uitstel van betaling duurt maximaal 10 jaar. De aanslag die wordt opgelegd wordt ‘conserverende aanslag’ genoemd.

Wat gebeurt er als er geen verboden handeling wordt verricht gedurende die 10 jaar?

Als er gedurende deze periode geen zogenoemde ‘verboden handeling’ wordt verricht, dan scheldt de belastingdienst na 10 jaar de belastingschuld kwijt.

Wat gebeurt er als er een verboden handeling wordt verricht gedurende die 10 jaar?

Als de verzekeringnemer gedurende deze periode wel een ‘verboden handeling’ verricht, bijvoorbeeld afkopen van de lijfrente, trekt de belastingdienst het uitstel in en moet de belasting over de conserverende aanslag alsnog worden betaald.

Als de Belastingdienst er dan niet in slaagt om de belasting te innen, doet hij een beroep op de aansprakelijkheid van de verzekeraar.

Mededeling aansprakelijkheid als gevolg van emigratie van de verzekeringnemer

In verband met de mogelijke aansprakelijkheid van de verzekeraar stuurt de Belastingdienst een mededeling naar de verzekeraar. In deze mededeling staat voor welk bedrag de verzekeraar aansprakelijk kan worden gesteld.

Bij eventuele afkoop beoordeelt de verzekeraar of zij nog aansprakelijk kan worden gesteld

Bij eventuele afkoop kan, als het heffingsrecht aan de woonstaat toekomt, de verzekeringnemer een verklaring van de Belastingdienst (Kantoor Buitenland) opvragen zodat de verzekeraar geen loonheffing hoeft in te houden. De verzekeringnemer moet die verklaring naar de verzekeraar sturen. Die beoordeelt dan of zij nog steeds aansprakelijk gesteld kan worden voor de loonheffing. Wanneer de verzekeraar zeker weet dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden, zal zij het afkoopbedrag zonder inhouding van loonbelasting uitbetalen. Is er nog wel een kans dat zij aansprakelijk gesteld wordt, dan keert zij een deel van de afkoopsom nog niet uit. Het bedrag dat nog niet wordt uitgekeerd is gelijk aan het (geschatte) bedrag waarvoor zij aansprakelijk gesteld kan worden.

 

Auteur: Johannes van der Veen, fiscalist Aegon Leven