Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Update over ratings en rating outlook van Europese landen

7 februari 2013

Ratingmaatschappij Fitch heeft op 5 Februari 2013 de Nederlandse staat op ‘negative watch’ gezet. Dat betekent dat Nederland de komende twee jaar het risico loopt om afgewaardeerd te worden. In dit artikel gaan we in op wat dat betekent voor onze fondsen.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de zwakke huizenmarkt en de aanhoudende problemen in de financiële sector. De onderstaande tabel laat de ratings zien van de EU landen, waar we regelmatig naar kijken. Het bovenste gedeelte van de tabel bevat de landen van het Core Eurozone Government Bond Fund. Het European Bond Fund kan in alle landen beleggen die in onderstaande tabel zijn opgenomen (m.u.v. Griekenland, Cyprus en Portugal).

  Moodys   S&P   Fitch  
  rating outlook rating outlook rating outlook
Austria Aaa NEG AA+ STABLE AAA STABLE
Finland Aaa STABLE AAA STABLE AAA STABLE
France Aa1 NEG AA+ NEG AAA NEG
Germany Aaa NEG AAA STABLE AAA STABLE
Luxembourg Aaa NEG AAA STABLE AAA STABLE
Netherlands Aaa NEG AAA NEG AAA NEG
             
Belgium Aa3 NEG AA NEG AA STABLE
Bulgaria Baa2 STABLE BBB STABLE BBB- STABLE
Cyprus Caa3 NEG CCC+ NEG B NEG
Croatia Ba1 STABLE BB+ STABLE BBB- NEG
Czech Republic A1 STABLE AA- STABLE A+ STABLE
Denmark Aaa STABLE AAA STABLE AAA STABLE
Greece C NEG B- STABLE CCC STABLE
Hungary Ba1 NEG BB STABLE BB+ STABLE
Ireland Ba1 NEG BBB+ NEG BBB+ STABLE
Italy Baa2 NEG BBB+ NEG A- NEG
Latvia Baa3 POS BBB POS BBB POS
Lithuania Baa1 STABLE BBB STABLE BBB STABLE
Malta A3 NEG BBB+ STABLE A+ STABLE
Poland A2 STABLE A- STABLE A- STABLE
Portugal Ba3 NEG BB NEG WD NEG
Romania Baa3 NEG BB+ STABLE BBB- STABLE
Slovakia A2 NEG A STABLE A+ STABLE
Slovenia Baa2 NEG A NEG A- NEG
Spain Baa3 NEG BBB- NEG BBB NEG
Sweden Aaa STABLE AAA STABLE AAA STABLE

De impact van een ‘negatieve outlook’

Na de aankondiging zijn de Nederlandse staatsobligaties een paar basispunten uitgelopen ten opzichte van Duitsland. Wij verwachten geen grote bewegingen als gevolg hiervan, in het bijzonder niet bij korter lopende obligaties. Langer lopende obligaties (20- of 30-jaars obligaties) zijn nog wel wat aan de dure kant en zouden iets goedkoper kunnen worden op basis van dit nieuws.

De huidige spread van 30-jaars Nederlandse obligaties ligt op 19 basispunten. Deze spread zien wij mogelijk normaliseren naar 30 basispunten. Dit wordt veroorzaakt door de grote groep Nederlandse investeerders (o.a. verzekeraars), die een grote behoefte hebben aan lokale obligaties. Zelfs als Nederland afgewaardeerd zou worden, denken wij niet dat de spread hard zal oplopen. Nederland zal gezien blijven worden als een betrouwbare overheid met een lange termijn gezonde boekhouding.

Cyclus van afwaarderingen en positionering

In het verleden hebben wij aangegeven dat er mogelijk meer afwaarderingen van de AAA-landen zouden kunnen plaatsvinden. Dit is ook de belangrijkste reden voor het omzetten van het AAA-fonds naar het Core Eurozone Bond Fund. Afgelopen november is Frankrijk afgewaardeerd naar de AA+ status. Wij vinden Frankrijk nog steeds kwetsbaar en sluiten meer afwaarderingen van Frankrijk niet uit. Zolang de crisis aanhoudt en de economische groei in de Eurozone tegenvalt, houden ratingmaatschappijen de neiging tot afwaarderingen. Wel moet daarbij gezegd worden dat wij ook positieve signalen zien. Zo is in de afgelopen maanden de negatieve outlook van Finland, België, Oostenrijk en Ierland opgeheven door één van de ratingmaatschappijen.

Wij gebruiken ons eigen waarderingsmodel om in te schatten welke landen opgewaardeerd of afgewaardeerd zouden kunnen worden. Dit wordt meegenomen in de bepaling van onze actieve posities. Momenteel hanteren wij in de core fondsen nog steeds een onderwogen positie in Franse obligaties tegen een overweging in Finland en Oostenrijk. Daarnaast zijn we nog steeds positief over de meeste landen in Centraal- en Oost-Europa. Wij verwachten hier in de komende jaren opwaarderingen en hanteren mede daarom een overweging in deze landen.

Disclaimer
"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."