Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verrekening pensioenuitkering dga met schuld is inkomen in box 1

7 december 2012

Het pensioen van een directeur-grootaandeelhouder (dga) is ingegaan in 2007. Dat pensioen is niet uitgekeerd aan de dga maar bijgeboekt in de rekening-courant tussen de BV en de dga. De dga vindt dat hij de pensioenuitkering niet heeft genoten. De belastingdienst en het Hof Amsterdam zijn het hier niet mee eens. 

Pensioenuitkering genoten?

In de zaak waarover het Hof Amsterdam uitspraak moest doen stelde een dga dat zijn pensioenuitkering in 2007 niet was genoten en daarom niet belast. Het pensioen was namelijk niet aan hem uitgekeerd maar bijgeboekt in de rekening courant tussen hem en zijn BV.

Het Hof was het niet eens met de stelling van de dga. Zij baseert zich op het volgende:

  • De Wet op de inkomstenbelasting 2001 (artikel 3.146, eerste lid) geeft aan wanneer loon wordt genoten:
  • Loon (…) worden - voorzover niet anders is bepaald - geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop zij zijn:

      a. ontvangen;

      b. verrekend;

      c. ter beschikking gesteld;

      d. rentedragend geworden of

      e. vorderbaar en inbaar geworden.

  • Door de bijboeking van de pensioentermijnen in de rekening-courant is de schuld die de dga heeft aan zijn BV afgenomen. 

 

Hieruit volgt dat de pensioentermijnen zijn verrekend met de schuld die de dga heeft aan zijn BV. Op basis van de Wet op de inkomstenbelasting zijn de pensioentermijnen dan genoten.

Wat betekent dit?

De pensioentermijnen vormen voor de dga in 2007 toch inkomen in box 1 en zijn progressief belast. Dit kan voor de dga meer consequenties hebben. Soms is het fiscaal voordelig om inkomsten in een ander jaar mee te tellen als inkomen voor de belastingheffing. De hoogte van het inkomen in box 1 is immers van belang voor bijvoorbeeld het krijgen van bepaalde toeslagen en de hoogte van het belastingtarief.

Wat kan AEGON Adfis voor u doen?

De uitspraak van het gerechtshof Amsterdam vinden wij niet verrassend. Maar de dga en zijn adviseur kennelijk wel. Pensioen van de dga is ingewikkeld en vraagt om specialistische kennis. Al is het alleen maar om te voorkomen dat een dga voor onaangename verrassingen komt te staan. AEGON Adfis heeft die specialistische kennis en kan u daarbij helpen.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Amsterdam, NR: 11/00861, LJ-Nummer: BY4571 15 november 2012