Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Werkgever: ontslagvergoeding kan 16% meer kosten!

18 november 2013

In 2013 is de crisisheffing geïntroduceerd. Deze heffing zou maar één jaar gelden, maar is inmiddels met een jaar verlengd. De crisisheffing speelt bij een loon hoger dan € 150.000. Een vraag die nu regelmatig langskomt is: telt de ontslagvergoedingen mee voor de crisisheffing?

Crisisheffing

Vanaf 1 januari 2013 geldt dat werkgevers een extra heffing van 16% moeten betalen wanneer het loon boven een bedrag van € 150.000 uitkomt, de zogenaamde crisisheffing. Om het begrotingstekort aan te pakken is in 2013 de crisisheffing ingevoerd. Gekeken wordt naar het loon in het voorafgaande kalenderjaar. In 2013 moet de werkgever deze extra heffing betalen voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2012 meer bedraagt dan € 150.000. Deze heffing heeft werkgevers in 2013 ruim € 628 miljoen gekost. 

Deze regeling zou voor één jaar gelden. Besloten is om deze tijdelijke regeling (in ieder geval) te verlengen met één jaar. Wij schreven daarover al in onze Prinsjesdag nieuwsbrief. Dit betekent dat werkgevers in 2014 ook 16% crisisheffing moeten betalen voor zover het loon van de werknemer(s) in 2013 hoger is dan € 150.000.

Geen crisisheffing over levensloopopname in 2013

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Staatsecretaris Weekers maakte dit 7 maart jl. bekend: "We stimuleren dat in 2013 gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling. Ik zal er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maakt van de levensloopregeling." Zie ook ons bericht hierover op 12 maart 2013.

Crisisheffing over ontslagvergoeding?

In het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2014 op 5 november 2013 vroeg partij 50Plus staatssecretaris Weekers naar de crisisheffing in relatie tot de ontslagvergoeding. Partij 50Plus: "Mijn volgende punt gaat over de vraag, die ook in het verslag slaat, over de ontslagvergoeding en de relatie met het hoge tarief, de crisisheffing. Daarbij is de opmerking gemaakt dat het een pseudo-eindheffing is, omdat het gaat over loon uit vroegere arbeid, waardoor die heffing er dus niet onder valt. Er staat echter nogal cryptisch achter dat dat "in het algemeen" zo is. Kan de staatssecretaris in zijn vervolgbeantwoording aangeven dat een ontslagvergoeding altijd wordt aangemerkt als loon uit vroegere arbeid, waardoor ze buiten die heffing valt?"
Weekers antwoordde hierop: "Voor de ontslagvergoeding en de hoge crisisheffing geldt dat je het hierbij hebt over verschillende jaren. De grondslag voor de crisisheffing is het belastbaar inkomen in 2013. Dat ontslagvergoedingen straks niet meer in het stamrecht mogen worden ingebracht, geldt pas vanaf 1 januari 2014. Om die reden kunnen die twee dingen niet samenlopen."

Commentaar

De crisisheffing wordt alleen geheven over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De staatssecretaris geeft aan dat een ontslagvergoeding loon uit vroegere dienstbetrekking is. De belastingdienst bevestigt dit op haar website. De crisisheffing geldt dus niet voor ontslagvergoedingen.

Maar: de bezuinigingsnoodzaak maakt het kabinet creatief. Het verlengen van de crisisheffing met één jaar laat wel zien dat een tijdelijke regeling heel eenvoudig wordt verlengd. Het zou volgend jaar ook zo maar kunnen gebeuren. Dan zou de crisisheffing in 2015 van toepassing zijn over het inkomen van 2014. Hetzelfde geldt voor aanpassen van bestaande wetgeving in het belang van de bezuinigingen. Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor werkgevers. 

Naar onze mening doet een werkgever er verstandig aan ervoor te zorgen dat met betrekking tot ontslagen in 2014 de stamrechtvrijstelling kan worden toegepast. Dit bespaart hem mogelijk 16% crisisheffing. De werkgever moet er dan voor zorgen dat:

  • Het ontslag in 2013 aangezegd is en dat de ontslagdatum op 31 december 2013 vaststaat;
  • De dienstbetrekking binnen een korte termijn (in beginsel uiterlijk 30 juni 2014) na het vaststellen van de ontslagdatum beëindigt;
  • Hij vóór 1 januari 2014 met zijn werknemer een overeenkomst opmaakt en ondertekent.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: conceptverslag wetgevingsoverleg belastingplan 2014 d.d. 5 november 2013; website belastingdienst.