Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wetsvoorstel Algemene Zorgplicht; geen depositiegarantiestelsel voor bankspaarrekening eigen woning

17 mei 2013

Minister Dijstelbloem stuurde op 14 mei het Wetsvoorstel Algemene Zorgplicht naar de Tweede Kamer. Dit voorstel bevat een bepaling dat een bankspaarregeling eigen woning niet meer onder het depositogarantiestelsel valt. In plaats daarvan mag een consument bij faillissement van een bank zijn hypothecaire schuld verrekenen met zijn bankspaartegoed.

Deposito garantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. De regeling geldt voor betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito's. Ook bankspaarregelingen, zoals de lijfrentespaarrekening en de spaarrekening eigen woning vallen er onder. De regeling kent een maximum van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Wetsvoorstel algemene zorgplicht

Het wetsvoorstel algemene zorgplicht (Wijzigingswet Financiële Markten 2014) bevat een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2014. De Raad van State is zeer kritisch. Zij vraagt zich af of het wel nodig is de zorgplicht wettelijk te regelen. Zij is bang dat consumenten hun eigen kritische houding zullen laten varen. "Met een zodanig vergaande publiekrechtelijke zorgplicht valt zelfs niet uit te sluiten dat de consument slechts een beperkt verantwoordelijkheidsbesef aan de dag zal leggen, nu de verantwoordelijkheid voor de bescherming van zijn belangen in belangrijke mate bij de financiële dienstverlener zal komen te rusten"; aldus de Raad van State. Zij wijst erop dat in jurisprudentie van de Hoge Raad al is vastgelegd dat banken en andere financiële dienstverleners een zorgplicht tegenover de particuliere klant hebben die veel verder gaat dan de de normale zorgplicht tussen koper en verkoper elders in de economie.
Minister Dijstelbloem stuurde het wetsvoorstel toch naar de Kamer. In de toelichting staat dat de zorgplicht nodig is omdat zelfs wanneer de consument over alle informatie beschikt, daaruit niet kan worden geconcludeerd dat hij vervolgens op rationele wijze passende beslissingen neemt.
 
Het wetsvoorstel bevat ook een bepaling dat een consument met een bankspaarrekening voor de eigen woning niet onder het depositogarantiestelsel valt. Als een bank failliet gaat of onder de noodregeling gaat vallen, worden de eigenwoningschuld (hypotheek) en het bankspaartegoed van de klant met elkaar verrekend. Dat is zelfs ook zo als de bankrekening eigen woning bij een andere bank loopt dan de bank waar de hypotheek is afgesloten.

Conclusie

Op het eerste gezicht lijkt de positie van de houder van een spaarrekening eigen woning verzwakt doordat hij niet meer onder het depositogarantiestelsel valt. In de praktijk zal dit echter reuze meevallen en is hij wellicht nog wel beter af. Doordat zijn hypothecaire schuld mag verrekenen met zijn spaarsaldo heeft hij nu ook een "garantie" in het geval zijn spaarsaldo en hypotheek meer bedragen dan € 100.000.
Enigszins vreemd is het dat deze regeling ook geldt als sprake is van twee verschillende banken. De bank die de hypotheek heeft verstrekt en die niet failliet gaat, draait dan op voor de betalingsproblemen van de andere bank.
Auteur: Herman Kappelle, directeur AEGON Adfis
 
Bron: Ministerie van Financiën