Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wetsvoorstel introductie Premiepensioeninstelling (PPI) naar Tweede Kamer

30 maart 2009

Het kabinet wil het Nederlandse pensioenstelsel in drie fasen aanpassen om de internationale concurrentie beter aan te kunnen. Ter invulling van de eerste fase is nu het wetsvoorstel introductie Premiepensioeninstelling (PPI) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Kenmerken PPI

De PPI is een onderneming die kan worden opgericht met als doel om premieovereenkomsten, waarbij de PPI geen verzekeringstechnisch risico draagt, uit te voeren. De invoering van de PPI is met name gericht op de mogelijkheden om in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) activiteiten te ontplooien, maar de PPI kan ook in Nederland actief zijn. Kenmerken van de PPI zijn de volgende.

 • De PPI kan alleen premieovereenkomsten uitvoeren (beschikbare premieregelingen) en mag daarbij geen risico's verzekeren (langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid).
 • De PPI mag geen rendementsgaranties geven.
 • Wanneer een PPI een Europese pensioenregeling uitvoert, moet een beleggingsbeleid gevoerd worden dat in overeenstemming is met de “prudent person”-regel.
 • Wanneer een PPI een pensioenregeling uit een andere EU-lidstaat uitvoert, moet het sociale en arbeidsrecht van deze lidstaat worden gevolgd. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld afkoop van de pensioenregeling of een uitkering ineens mogelijk zijn.
 • Een PPI kan een Nederlandse pensioenregeling uitvoeren. Alle voorwaarden van de Pensioenwet zijn in die situatie van toepassing. De PPI is verplicht om het pensioenvermogen op de pensioendatum over te dragen aan een verzekeraar.
 • De positie van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden wordt op twee manieren gewaarborgd.
  • De rangregeling: deze regeling heeft tot doel te voorkomen dat crediteuren van een PPI of pensioenbewaarder (zie onder) die niets van doen hebben met een pensioenvermogen, zich op dat vermogen kunnen verhalen.
  • De pensioenbewaarder: wanneer een PPI een pensioenregeling uitvoert uit een land buiten de EU, is het verplicht om het pensioenvermogen onder te brengen bij een pensioenbewaarder. Wanneer het een EU-pensioenregeling betreft, is onderbrengen van het pensioenvermogen bij een pensioenbewaarder niet verplicht, maar indien gewenst mogelijk. Een pensioenbewaarder is een rechtspersoon die belast is met de bewaring van het vermogen van een PPI voor zover dat voortvloeit uit de uitvoering van premieregeling.
 • Er mogen geen personele of financiële banden tussen de PPI en de pensioenbewaarder bestaan.
 • De PPI moet onafhankelijk zijn van de bijdragende onderneming.
 • De PPI kent een vrijstelling voor de BTW en is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

PPI en Pensioenwet

Voor premieovereenkomsten waarbij de premie in beginsel tot aan pensioendatum wordt belegd en de pensioenuitvoerder geen risico’s draagt, mag de PPI de opbouwfase uitvoeren. In de Pensioenwet is bepaald dat een ouderdomspensioen de vorm moet hebben van een levenslange uitkering. Dit vereiste betekent dat een PPI geen pensioen in de uitkeringsfase mag uitvoeren. De PPI loopt daarbij immers langlevenrisico, hetgeen niet is toegestaan. De PPI wordt daarom voor Nederlandse pensioenregelingen wettelijk verplicht om het belegd vermogen op de pensioendatum over te dragen aan een verzekeraar.
Om te bewerkstelligen dat de belegde pensioenvermogens uitgekeerd worden in de vorm van een levenslange uitkering, zal de PPI een contract met een verzekeraar moeten afsluiten.

Verwachting

Het kabinet verwacht niet dat het storm gaat lopen met de oprichting van PPI’s. In de komende drie jaar wordt de oprichting van tien PPI’s verwacht. Deze inschatting is mede gebaseerd op consultatie van de sector.

Noot

Het is de vraag of de PPI ertoe zal leiden dat veel meer grensoverschrijdende regelingen in Nederland worden uitgevoerd en of dat de komst van de PPI uiteindelijk vooral effect heeft op de binnenlandse markt.
 
Meer over Aegon en de PPI.
 
Bron: www.minfin.nl, Voorstel van Wet, 13 maart 2009