Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wetsvoorstel Premiepensioeninstelling (PPI) consultatie

29 mei 2008

Enige tijd geleden hebben de ministers Donner en Bos aangegeven dat er voor de introductie van de Algemene Pensioeninstelling (API) drie fasen worden onderscheiden. (Zie ook actueel 07-30 en 07–33).
In de eerste fase komt er een instelling voor de uitvoering van de zogenaamde Defined Contribution-regelingen. Ter invulling van de eerste fase is nu het wetsvoorstel voor de introductie van de Premiepensioeninstelling (PPI) ter consultatie aangeboden. Belanghebbenden kunnen tot 13 juni 2008 reageren.

Volgens de ministers wordt met de PPI tegemoet gekomen aan de behoefte van marktpartijen om in te kunnen spelen op recente ontwikkelingen binnen de Europese Unie op het gebied van de uitvoering van pensioenregelingen. Er is een toenemende behoefte bij multinationale ondernemingen om vanuit één vestigingsplaats alle werknemers van een pensioenuitkering te voorzien.
 
De PPI legt zich toe op zuivere premieregelingen (‘Defined Contribution’). Bij deze regelingen ontbreekt het verzekeringstechnisch risico. Het gaat bij de PPI om pensioenuitkeringen van een bedrag ineens bij het bereiken van de pensioendatum of een tijdelijke periodieke uitkering. Een tijdelijke periodieke uitkering mag niet verder gaan dan het gedurende een vooraf in tijdseenheden vastgestelde periode in gedeelten uitkeren van het opgebouwde vermogen.
Is er sprake van een levenslang ouderdomspensioen dan moet het opgebouwde kapitaal bij het bereiken van de pensioendatum aan een verzekeraar worden overgedragen. Een verzekeraar mag risico’s, bijvoorbeeld het langleven risico, verzekeren.
Een werkgever die zijn pensioenregeling onderbrengt bij een PPI moet in zo’n geval behalve een overeenkomst met de PPI ook een overeenkomst met een verzekeraar sluiten.
 
Een PPI moet bij het uitvoeren van een pensioenregeling rekening houden met de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat waar de bijdragende onderneming is gevestigd. Bij een in Nederland gevestigde bijdragende onderneming is dat bijvoorbeeld de Pensioenwet.
 
Een PPI moet de juridische eigendom van het vermogen, zowel activa als verplichtingen, van de pensioenregeling overdragen aan een pensioenbewaarder. Dit is een aparte rechtspersoon die het bewaren van het vermogen als enige taak heeft.

Noot

Wij vragen ons af of dit de oplossing is om een pensioenregeling te creëren voor Europa. Daar is meer voor nodig dan een API/PPI.
 
Bron: www.minfin.nl, nieuwsbericht, 16 mei 2008.