Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wetsvoorstel uitstel AOW

24 november 2008

Staatssecretaris Aboutaleb (SZW) heeft het wetsvoorstel waarin de mogelijkheid wordt geregeld om de AOW-ingangsdatum uit te stellen, bij de Tweede Kamer ingediend. Op basis van dit wetsvoorstel kunnen mensen hun AOW straks maximaal vijf jaar later laten ingaan.

De huidige ingangsdatum van de AOW is 65 jaar. Uitstel van ingang wordt tot maximaal 70 jaar mogelijk. De mensen kunnen aangeven wanneer en hoe (geheel of gedeeltelijk) zij in die periode hun AOW willen ontvangen.

Doel van het wetsvoorstel is tweeledig: enerzijds een cultuuromslag bereiken waarbij mensen 65 jaar niet meer als definitief eindpunt zien van hun werkzame leven. Anderzijds krijgt men de keuzemogelijkheid om na 65 jaar de AOW geheel of gedeeltelijk te ontvangen. Mensen kunnen er dan voor kiezen het werken geleidelijk af te bouwen.

Noot

Wij merken op dat in de eerste voorstellen van het kabinet sprake was van een vaste verhoging van 5% per jaar op de AOW-uitkering bij uitstel. In het wetsvoorstel is die verhoging gewijzigd in een actuariële verhoging afhankelijk van de resterende levensverwachting. Deze verhoging valt hoger uit. De memorie van toelichting geeft een voorbeeld waarbij uitstel voor een jaar een actuariële verhoging oplevert van ca. 5%. Bij uitstel voor drie jaar bedraagt de verhoging ca. 17%.

De mogelijkheid van uitstel van de AOW sluit aan op de wens tot doorwerken na 65 jaar (bijvoorbeeld in deeltijd). Al naar gelang de omstandigheden kan men dan besluiten de AOW geheel of gedeeltelijk uit te stellen.

 

Bron: Persbericht SZW 18 november 2008 plus kamerstukken (wetsvoorstel, nader rapport en memorie van toelichting) (zie www.szw.nl).