Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wijziging pensioenrichtleeftijd

4 februari 2014

Een adviseur vraagt zich het volgende af. Sinds 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Deze is gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. Wanneer gaat de pensioenrichtleeftijd een jaar omhoog?

In de Wet op de loonbelasting staat de formule waarmee wordt bepaald of de pensioenrichtleeftijd in 2015 en volgende jaren omhoog moet als gevolg van een stijging van de levensverwachting. Deze aanpassing vindt plaats in stappen van één jaar.

Het CBS publiceert één keer per twee jaar de benodigde kerncijfers in de formule. De laatste keer dat zij dit publiceerde was op 13 december 2012. De CBS-tafels leidden toen niet tot een verhoging van de pensioenrichtleeftijd. De eerstvolgende keer dat het CBS de macro gemiddelde levensverwachting publiceert zal naar verwachting december 2014 zijn. Aangezien de Wet op de loonbelasting voorschrijft dat een wijziging uiterlijk één jaar voor de wijziging bekend moet zijn gemaakt, is uiterlijk op 31 december 2014 bekend of de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2016 omhoog gaat naar 68.