Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wijziging richtlijn 271

4 februari 2009

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in een ontwerp-Richtlijn enkele wijzigingen in richtlijn 271 gepubliceerd. Richtlijn 271 bevat aanwijzingen voor de opmaak en inrichting van de jaarrekening van niet-beurs-genoteerde ondernemingen. Volgens de wijzigingen kunnen deze ondernemingen voor de weergave van hun pensioenverplichting voortaan in beginsel volstaan met vermelding van de jaarlijkse pensioenpremie in hun winst- en verliesrekening.

De wijzigingen mogen al voor het boekjaar 2008 worden toegepast.

Richtlijn 271 is voor niet-beurs-genoteerde ondernemingen sinds 2005 van kracht. Afhankelijk van de aard van de pensioenregeling en daaraan verbonden risico’s, dienden de ondernemingen hun pensioenverplichtingen met daartegenover staande beleggingen volledig in hun jaarrekening te verantwoorden, ook al waren deze verplichtingen met beleggingen bij een externe uitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) ondergebracht. Hierop is regelmatig commentaar geleverd. De verplichtingen en beleggingen rusten bij de pensioenuitvoerder. Indien een onderneming deze verplichtingen en beleggingen als eigen verplichtingen en bezittingen moet verantwoorden, geeft dat een onjuist beeld. Naar aanleiding van dit commentaar heeft de RJ de richtlijn gewijzigd.

Wijzigingen richtlijn

 • geen onderscheid meer naar aard van de regeling (geen onderscheid meer tussen DB- en DC-regelingen)
 • de jaarlijks te boeken pensioenlast is in beginsel gelijk aan de te betalen premie
 • wel kan er sprake zijn van te verantwoorden aanvullende verplichtingen, zoals:
  • premieachterstand
  • bijstortingen in het kader van een herstelplan
  • nog te financieren onvoorwaardelijke toeslagen
  • backservicebetalingen
  • bijstortingen bij waardeoverdracht
 • te verantwoorden vorderingen, zoals:
  • premierestitutie
  • overrente
  • terugstorting bij waardeoverdracht

De RJ beoogt deze ontwerp-richtlijn om te zetten in een definitieve richtlijn in het voorjaar van 2009. Bij uitzondering wordt toegestaan dat ondernemingen de ontwerp-richtlijn al toepassen.
Commentaar op de ontwerp-Richtlijn kan tot en met 14 maart 2009 bij de RJ worden ingediend.

Noot

De RJ heeft verstandige wijzigingen aangebracht in Richtlijn 271. De wijzigingen passen beter bij het Nederlandse pensioenstelsel, waarin een strikte scheiding is aangebracht tussen onderneming en pensioenuitvoerder. De wijzigingen gelden alleen voor niet-beurs-genoteerde ondernemingen die Richtlijn 271 toepassen. Voor beurs-genoteerde ondernemingen blijven de IFRS-regels van toepassing. Deze zijn niet gewijzigd (zie ook actueel 08-44)

 

Bron: www.rjnet.nl (RJ-Uiting 2009-2, februari 2009).