Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Witteveen-2015: de kogel is door de kerk

28 mei 2014

Op dinsdag 27 mei 2014 ging de Eerste Kamer akkoord met de fiscale pensioenvoorstellen (Witteveen-2015). De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van pensioenen is hiermee afgerond. De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend loon, treden op 1 januari 2015 in werking.

Verlaagde opbouwpercentages

 MiddelloonMiddelloonEindloonEindloon
 2014201520142015
Ouderdomspensioen, 67 jaar2,15%1,875%1,90%1,657%
 Partnerpensioen1,51%1,313%1,33%1,160%

 

Voor beschikbare premieregelingen zijn nieuwe staffels gepubliceerd.  Met deze verlaagde opbouwpercentages kan (in theorie) in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.

Maximering pensioengevend loon

Vanaf 2015 geldt fiscaal een maximum pensioengevend salaris van  € 100.000. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. Door deze maximering valt een deel van het ouderdomspensioen én het partnerpensioen straks weg. Om dit op te vangen kan degene met een inkomen boven € 100.000 een netto-lijfrente sluiten in de tweede of derde pijler. De details voor de netto-lijfrente zijn nog niet helemaal ingevuld door de wetgever.

De maximering van het pensioengevend loon geldt niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Opgebouwde aanspraken blijven onaangetast

Voor de pensioenopbouw tot 1 januari 2015 gelden de maximale percentages van 2014. Ook geldt daarvoor het afgetopte salaris van € 100.000 niet. De opgebouwde aanspraken blijven onaangetast. Wanneer u in het verleden geen volledige pensioenopbouw hebt gehad, kunt u dit tekort aanvullen in uw huidige pensioenregeling. Hiervoor zijn ingewikkelde berekeningen nodig die aantonen hoeveel dit tekort bedraagt en hoeveel u in uw pensioenregeling kunt bijstorten. Omdat de fiscale maxima van het jaar van berekening bepalend zijn, kan het zeer interessant zijn om deze berekening dit jaar nog te doen in plaats van volgend jaar. De fiscale maxima zijn dan immers veel lager. Aegon Adfis wil u graag hiermee helpen door deze ingewikkelde berekening voor u of uw relaties te maken. Neemt u voor meer informatie contact met ons op?

Gevolgen voor lijfrenten

Ook voor lijfrenten (de traditionele, 'bruto' lijfrenten) geldt vanaf volgend jaar een gemaximeerd inkomen van €100.000 en een lagere maximale opbouw,

Gunstig voor economie en schatkist

"Een lagere pensioenpremie betekent namelijk dat mensen meer overhouden en dat leidt tot meer consumptie, een hoger bruto binnenlands product en uiteindelijk ook lagere werkloosheid", aldus Wiebes  Hij typeert de fiscale hervorming van de pensioenen als een 'besparing met een positieve bestedingsimpuls'. "Mensen leven langer, hebben dus meer jaren om pensioen op te bouwen, en dan is het logisch om de pensioenopbouw over een langere periode tegen een lager percentage te organiseren."

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis