Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Woelige tijden voor financiële markten

8 juli 2013

De financiële markten beleven momenteel woelige tijden. Richtinggevende politici kondigen aan dat maatregelen die genomen zijn om economieën te ondersteunen zullen veranderen. Anderen  lanceren nieuwe programma’s om hun huishoudboekje beter op orde te krijgen. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de wereldwijde economie niet gemist. Een aantal marktfactoren is veranderd en dit heeft het rendement van de verschillende beleggingscategorieën beïnvloed. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal significante maatregelen.

Ondersteuning Amerikaanse economie door monetaire verruiming

De FED, de centrale bank van de Verenigde Staten, ondersteunt sinds de kredietcrisis de financiële markt met monetaire steunpakketten. Momenteel koopt de FED voor 85 miljard dollar per maand staatsobligaties en asset backed securities. Hiermee wordt de rente laag gehouden en investeringen gestimuleerd. Tevens biedt dit ondersteuning aan de huizenmarkt.

Negatieve rendementen door aankondiging afbouw monetaire verruiming door Bernanke

Ben Bernanke, voorzitter van de FED, schokte de financiële markten tijdens de maandelijkse persconferentie in Juni over het monetaire beleid. Hij kondigde aan dat, bij een voortgaande trend van het economisch herstel, in de loop van dit jaar zal worden begonnen met het afbouwen de monetaire verruiming. Als gevolg van deze aankondiging vluchtten beleggers uit staatsobligaties en liep de rente wereldwijd snel omhoog. Als gevolg van de plotselinge onzekerheid keerden beleggers ook de aandelenmarkten, vastgoed en grondstoffen de rug toe, dus ook deze categorieën behaalden een negatief rendement.

Aandelen en obligaties uit opkomende markten hard geraakt

Beleggingen in de opkomende landen werden de afgelopen maanden het hardst geraakt. Door de oplopende rente en aansterkende dollar, wordt het voor investeerders in de Verenigde Staten namelijk weer aantrekkelijk om in eigen land te beleggen. Zorgen rondom opkomende markten nemen toe, omdat veel opkomende landen, zoals Brazilië, India, Turkije en Indonesië hun economische groei financieren met kapitaal uit het buitenland. Als de buitenlandse investeerders hun geld terughalen naar eigen land, dan kan dit op de wat langere termijn een negatief effect hebben op de economische groei in de opkomende landen. In extreme gevallen kan dit zelfs leiden tot een tekort op de betalingsbalans van deze landen. Deze factoren zorgden voor een flinke uitstroom uit aandelen en obligaties uit opkomende landen en dus ook flink negatieve rendementen voor deze categorie.

Abenomics: Japan ‘up’ en Aziatische opkomende landen ‘down’

Er was nog een andere oorzaak van de slechte prestaties van vooral de Aziatische opkomende landen. Shinzo Abe, de premier van Japan, heeft de doelstelling geformuleerd om de inflatie naar een niveau van 2% te verhogen. Om dit te bereiken heeft Abe beleid gemaakt dat steunt op 3 pijlers. Deze pijlers zijn monetair stimuleren, fiscaal stimuleren en hervormingen doorvoeren. Vooral de monetaire pijler had de afgelopen periode veel impact op de financiële markten. Het belangrijkste gevolg hiervan was de depreciatie van de Japanse yen. Als gevolg hiervan neemt de concurrentiekracht van de Japanse economie met grote stappen toe. Dit gaat ten koste van de export van concurrerende landen, welke zich dus onder de opkomende landen in Azië bevinden. Voor de Japanse aandelenmarkt was dit wel goed nieuws. De Nikkei, de grootste Japanse aandelen index, is sinds de start van nieuwe beleid met tientallen procenten gestegen.

Stabilisatie van de economie binnen de Europese Unie?

Economische cijfers in Europa lijken, in navolging op de start van het jaar, te stabiliseren. Vooral de inkoopmanagers index, een enquête onder bedrijven over de gesteldheid van hun orderboek, werkgelegenheid en veranderingen van de voorraden, vertoont in veel Europese landen een herstel. Voor enkele Europese landen wijst deze indicator alweer richting economische groei in plaats van krimp. De relatieve rust kan er echter wel voor zorgen dat de druk om te bezuinigen en te hervormen afneemt. Dit kan op den duur leiden tot nieuwe risico’s binnen de Eurozone met negatieve gevolgen voor de Europese beleggingen.

Consolidatie fase

De beleggers van Aegon hebben de goede resultaten van het eerste kwartaal binnen de meeste categorieën kunnen consolideren. Dit jaar behaalden veel fondsen tot dusverre een beter rendement dan de benchmark. Onze verwachting van gematigde groei en lage rendementen op financiële markten blijft gehandhaafd. Het blijft daarom belangrijk om door middel van actief beleid extra rendement toe te voegen.

Dit artikel is geschreven door Robert-Jan van der Mark, Portfolio Manager bij Aegon Asset Management in Den Haag.

 

Disclaimer

"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."