Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

ZZP’er kan pensioen in PPI opbouwen

11 januari 2012

Op verzoek van AEGON heeft de Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) om collectief pensioen op te bouwen. Volgens het Expertisecentrum Pensioenrecht maakt Europees recht toetreding van ZZP’ers tot een premiepensioeninstelling (PPI) mogelijk. Wel is er in Nederland een aanpassing van de wet voor nodig.

Wat is er aan de hand?

Uit onderzoek van de SER  blijkt dat de pensioenopbouw van ZZP’ers vaak onvoldoende is. Er wordt niet voor niets regelmatig gesproken over Zelfstandigen Zonder Pensioen. En het betreft een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking. Volgens het CBS waren er aan het einde van het derde kwartaal 2011 ongeveer 732.000 ZZP’ers.

Waarom is dit een probleem?

ZZP’ers kunnen op verschillende manieren zorgen voor hun inkomen na pensionering. Men kan kiezen voor lijfrente (via een verzekeringsmaatschappij of een bank), opbouwen van privévermogen, opbouwen via het bedrijf (“mijn bedrijf is mijn pensioen”) en -tijdelijk- blijven deelnemen aan het pensioenfonds. Maar een ZZP’er kan geen pensioen opbouwen zoals een werknemer dat kan omdat hij niet in loondienst werkzaam is. 
ZZP’ers hebben dus niet dezelfde mogelijkheden als werknemers om pensioen op te bouwen. Zij kunnen zich nu alleen als individu verzekeren, terwijl een collectieve opbouwmogelijkheid financieel voordelig kan zijn. Sinds 1 januari 2011 kunnen pensioenregelingen van werkgevers en werknemers uitgevoerd worden door de PPI. Maar voor ZZP’ers staat die mogelijkheid niet open.

Welke oplossing is er?

De onderzoekers van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit komen tot de conclusie dat de Europese regelgeving toetreding van ZZP’ers tot een PPI mogelijk maakt. Het Nederlandse recht moet hier de voorwaarden voor scheppen, waarbij de pensioenregelingen voor zelfstandigen als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen worden aangemerkt. Een eenvoudige aanpassing in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is al voldoende. Met het bepalen in de Wft dat de met de persoon, die winst uit onderneming geniet, gesloten overeenkomst inzake de uitvoering van een pensioenregeling is aan te merken als arbeidsgerelateerde pensioenregeling, wordt het mogelijk dat de PPI voor zelfstandigen de pensioenregeling uitvoert.

Wat gaat AEGON doen?

AEGON zal de minister vragen de Wft op dit punt aan te passen. Dan kan de ZZP’er in ieder geval in de derde pijler van het pensioenstelsel via de PPI pensioen opbouwen. Daarnaast pleit AEGON ervoor om ZZP’ers de mogelijkheid te bieden in de tweede pijler pensioen te laten opbouwen. Als ook deze horde is genomen, zijn alle wettelijke en fiscale belemmeringen voor een volwaardige pensioenopbouw door ZZP’ers weggenomen. ZZP’ers worden dan feitelijk gelijk behandeld als werknemers in loondienst.

Alternatief

Een alternatieve oplossing is om iedere belastingplichtige dezelfde fiscale ruimte voor pensioenopbouw te geven. Eerder deed een commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap onder voorzitterschap van AEGON Adfis directeur Herman Kappelle onderzoek naar knelpunten in het fiscale systeem van oudedagsvoorzieningen. Die stelt een nieuw stelsel voor waarin iedere belastingplichtige, ongeacht of hij werknemer of ZZP’er is, dezelfde fiscale ruimte heeft.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u het onderzoek van de VU en de samenvatting van het rapport van de Vereniging voor Belastingwetenschap downloaden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.