Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Het Aegon DB Abonnement:
de gegarandeerde en flexibele pensioenregeling voor uw klant

DB Abonnement Adviseurs gedetailleerd
Zakelijk Pensioen Aegon DB Abonnement 2021 Adviseurs meer informatie

Uw klant heeft de pensioenregeling voor zijn werknemers ondergebracht in het Aegon DB Abonnement. Elk jaar actualiseren we dit abonnement. Op deze pagina leest u wat we aanpassen én wat u samen met uw klant kunt doen.

Bespreek de mogelijkheden met uw klant

Met het Aegon DB Abonnement kan uw klant zijn pensioenregeling makkelijk aanpassen. En daardoor de pensioenkosten in lijn brengen met de huidige marktomstandigheden en zijn budget. Het Aegon DB Abonnement kan op de volgende punten worden gewijzigd:

  • Het maximale pensioengevend salaris
  • De franchise
  • Het opbouwpercentage

Let op! Past u het pensioengevend salaris of de franchise aan? Dan zijn dit structurele aanpassingen. Het gaat in dat geval dus niet om een automatische aanpassing van deze bedragen voor 2021.

Opzeggen? Zo werkt het

Wilt u het Aegon DB Abonnement per 1 januari 2021 opzeggen? Dat kan. Geef het vóór 16 december aan ons door. De tekenbevoegde kan hiervoor een mail sturen naar pensioen@aegon.nl.

Hou de volgende data in de gaten

In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste momenten tot het einde van het jaar.

Vóór 1 november

Wijzigen maximumsalaris en/of franchise

1 december

Vaststelling rentestandcorrectie voor 2021

Vóór 16 december

Wijzigen opbouw-percentages of opzeggen abonnement

 

De kostenvergoedingen voor 2021

Onze kosten zijn gestegen. Daarom passen we de kostenvergoedingen aan. Hieronder ziet u om welke kostenvergoedingen het gaat.

Uitvoeringskosten per actieve deelnemer per jaar

De jaarlijkse uitvoeringskosten per actieve deelnemer stijgen van € 194,- naar € 199,- per jaar.

Uitvoering en administratie van een toeslag per deelnemer

Wordt er aan een deelnemer een toeslag verleend? Dan rekenen we kosten voor de uitvoering en administratie hiervan. Deze kosten stijgen van € 26,70 naar € 27,30 per deelnemer. Zit er voor uw klant een maximum aan deze kosten? Dan stijgt dit maximum in gelijke mate mee.

Eenmalige kosten voor een aanpassing op uw verzoek

Uw klant mag de pensioenregeling op bepaalde punten aanpassen. Deze aanpassingen voeren we dan door per 1 januari van het volgende jaar. We rekenen hiervoor eenmalige kosten. Deze kosten stijgen van € 415,- naar € 425,-.

De verhogingen zijn in lijn met de afspraken in hoofdstuk 5.1 ‘Aanpassen door indexering van bedragen’ van de uitvoeringsovereenkomst. Bekijk de uitvoeringsovereenkomst voor 2021.

Aanpassingen in de tarieven

De wetgeving en de marktomstandigheden zijn veranderd het afgelopen jaar. Daarom passen we een aantal tarieven voor het Aegon DB Abonnement aan. Hieronder leest u meer over deze aanpassingen.

Stijgende levensverwachting

De levensverwachting stijgt meer dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit waarnemingen van Aegon en het CBS in 2019. Daarom verhogen we de ‘opslag voor ontwikkeling van de levensverwachting’ van 2 naar 3 procent. Het tarief stijgt hierdoor met ongeveer 1 procent.

Kostenneutrale individuele uitgaande waardeoverdracht

We verhogen de opslag voor kostenneutrale individuele uitgaande waardeoverdrachten. Dat doen we als gevolg van wijzigingen in de wetgeving. Deze opslag gaat van 0,75 naar 1,25 procent. Het tarief stijgt hierdoor met ongeveer 0,5 procent.

Wezenpensioen

We passen het tarief voor het wezenpensioen aan. Dat doen we als gevolg van actuele waarnemingen bij mannelijke en vrouwelijke verzekerden. De premie voor het wezenpensioen neemt hierdoor gemiddeld iets af.

Anw-hiaatpensioen

We wijzigen het basistarief van het Anw-hiaatpensioen (exclusief de rentestandcorrectie). Dat doen we op basis van de actuele sterfteontwikkeling. Voor deelnemers tot 53 jaar betekent dit een lager basistarief. Voor deelnemers vanaf 53 jaar een hoger basistarief.

We passen bij het Anw-hiaatpensioen ook het tarief voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid aan. Dat doen we als gevolg van actuele waarnemingen in onze portefeuille en gegevens van het UWV. De opslag stijgt van 3,10 naar 3,95 procent. De premie stijgt hierdoor met ongeveer 0,9 procent.

Bekijk de uitvoeringsovereenkomst voor 2021.

De nieuwe flexibiliseringsfactoren voor 2021

De pensioenregeling van het Aegon DB Abonnement blijft inhoudelijk ongewijzigd in 2021. De factoren voor flexibilisering wijzigen wel. Voor 2021 worden deze aangepast aan:

  • De levensverwachting
  • De sterftecijfers
  • De marktrente

Bekijk de flexibiliseringsfactoren en -bedragen voor 2021.

De rentestandcorrectie voor 2021

Wat is de rentestandcorrectie ook alweer?

De rentestandcorrectie is een opslag op het basistarief. Als de marktrente daalt, dan stijgt de rentestandcorrectie. En daarmee ook uw premie. De rentestandcorrectie voor 2021 wordt op 1 december 2020 vastgesteld.

Wat gaat er komend jaar gebeuren?

Het Aegon DB Abonnement is een zeker pensioen met een rekenrente van 3 procent. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen dat een werknemer ontvangt vaststaat. De premie voor dit pensioen staat niet vast. Om de nieuwe premie te berekenen, gebruiken we de rentestandcorrectie per 1 januari. Deze rentestandcorrectie wordt ieder jaar op 1 december vastgesteld. We weten nu dus nog niet wat de rentestandcorrectie voor 1 januari 2021 is. Hierdoor kunnen we de premie voor 2021 nog niet berekenen. Maar we kunnen u wel laten zien wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Zo heeft u alvast een idee.

Hoe heeft de rentestandcorrectie zich de afgelopen maanden ontwikkeld?

Algemeen

Januari 2020

+ 114,81%

September 2020

+ 150,69%

   

Anw-hiaatpensioen

Januari 2020

+ 37,12%

September 2020

+ 42,90%

De ontwikkeling van de rentestandcorrectie was de afgelopen maanden als volgt:

rentestandcorrectie

In de grafiek hierboven ziet u dat de rentestandcorrectie ook dit jaar weer flink stijgt. Dit betekent dat de premie voor 2021 hoger wordt dan in 2020.

Bij de berekening van de rentestandcorrectie houden we rekening met:

  • De eisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze houden in dat we een groter risicokapitaal (buffer) moeten hebben. Dit is nodig om onverwachte schokken in de ontwikkeling van de levensverwachting op te vangen.
  • Veranderingen in het aantal deelnemers en de leeftijden van deelnemers die pensioen opbouwen via het Aegon DB Abonnement.

Gebruik de Pensioen Offerte Tool om aanpassingen door te rekenen en door te geven

Wil uw klant het Aegon DB Abonnement aanpassen? Dan regelt hij dat natuurlijk met u. Gebruik hierbij de Pensioen Offerte Tool. Hierin maakt u zelf eenvoudig een voorstel voor een wijziging. Vervolgens bespreekt u het voorstel met uw klant. Gaat hij akkoord? Dan laat u hem direct tekenen. De werkgever betaalt eenmalig € 425,- voor het wijzigen van het abonnement.

Het is ook mogelijk om een aanpassing door te geven met het ‘Wijzigingsformulier Aegon DB Abonnement 2021’. Download het formulier hier.