Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Het Aegon DB Abonnement:
uw gegarandeerde en flexibele pensioenregeling

DB Abonnement Werkgevers gedetailleerd
Zakelijk Pensioen Aegon DB Abonnement 2022 Werkgevers meer informatie

U heeft de pensioenregeling voor uw werknemers ondergebracht in het Aegon DB Abonnement. Elk jaar actualiseren we dit abonnement. Op deze pagina leest u wat we aanpassen én wat u zelf kunt doen.

Bespreek de mogelijkheden met uw adviseur

Met het Aegon DB Abonnement kunt u uw pensioenregeling makkelijk aanpassen. En daardoor de pensioenkosten in lijn brengen met de huidige marktomstandigheden en uw budget. Benieuwd wat het beste is voor uw bedrijf? Bespreek het met uw adviseur. U kunt het Aegon DB Abonnement op de volgende punten wijzigen:

  • Het maximale pensioengevend salaris
  • De franchise
  • Het opbouwpercentage

Let op! Past u het pensioengevend salaris of de franchise aan? Dan zijn dit structurele aanpassingen. Het gaat in dat geval dus niet om een automatische aanpassing van deze bedragen voor 2022.

Hou de volgende data in de gaten

In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste momenten tot het einde van het jaar.

Vóór 1 november

Wijzigen maximumsalaris en/of franchise

1 december

Vaststelling rentestandcorrectie voor 2022

Vóór 16 december

Wijzigen opbouw-percentages of opzeggen abonnement

Opzeggen? Zo werkt het

Wilt u het Aegon DB Abonnement per 1 januari 2022 opzeggen? Dat kan. Geef het vóór 16 december aan ons door. De tekenbevoegde kan hiervoor een mail sturen naar pensioen@aegon.nl.

De kostenvergoedingen voor 2022

Onze kosten zijn gestegen. Daarom passen we de kostenvergoedingen aan. Hieronder ziet u om welke kostenvergoedingen het gaat.

Uitvoeringskosten per actieve deelnemer per jaar

De jaarlijkse uitvoeringskosten per actieve deelnemer stijgen van € 199,- naar € 203,- per jaar.

Uitvoering en administratie van een toeslag per deelnemer

Wordt er aan een deelnemer een toeslag verleend? Dan rekenen we kosten voor de uitvoering en administratie hiervan. Deze kosten stijgen van € 27,30 naar € 27,85 per deelnemer. Zit er voor uw klant een maximum aan deze kosten? Dan stijgt dit maximum in gelijke mate mee.

Eenmalige kosten voor een aanpassing op uw verzoek

Uw klant mag de pensioenregeling op bepaalde punten aanpassen. Deze aanpassingen voeren we dan door per 1 januari van het volgende jaar. We rekenen hiervoor eenmalige kosten. Deze kosten stijgen van € 425,- naar € 434,-.

De verhogingen zijn in lijn met de afspraken in hoofdstuk 5.1 ‘Aanpassen door indexering van bedragen’ van de uitvoeringsovereenkomst. Bekijk de uitvoeringsovereenkomst voor 2022.

We passen het tarief voor kostenneutrale individuele uitgaande waardeoverdracht aan

We passen één tarief voor het Aegon DB Abonnement aan. We verhogen de opslag voor kostenneutrale individuele uitgaande waardeoverdrachten. Dat doen we als gevolg van wijzigingen in de wetgeving. Deze opslag gaat van 1,25 naar 1,50 procent. Het tarief stijgt hierdoor met ongeveer 0,25 procent.

Bekijk de uitvoeringsovereenkomst voor 2022.

De nieuwe flexibiliseringsfactoren voor 2022

De pensioenregeling van het Aegon DB Abonnement blijft inhoudelijk ongewijzigd in 2022. De factoren voor flexibilisering wijzigen wel. Voor 2022 worden deze aangepast aan:

  • De levensverwachting
  • De sterftecijfers
  • De marktrente

Bekijk de flexibiliseringsfactoren en -bedragen voor 2022.

De rentestandcorrectie voor 2022

Wat is de rentestandcorrectie ook alweer?

De rentestandcorrectie is een opslag op het basistarief. Als de marktrente daalt, dan stijgt de rentestandcorrectie. En daarmee ook uw premie. De rentestandcorrectie voor 2022 wordt op 1 december 2021 vastgesteld.

Wat gaat er komend jaar gebeuren?

Het Aegon DB Abonnement is een zeker pensioen met een rekenrente van 3 procent. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen dat een werknemer ontvangt vaststaat. De premie voor dit pensioen staat niet vast. Om de nieuwe premie te berekenen, gebruiken we de rentestandcorrectie per 1 januari. Deze rentestandcorrectie wordt ieder jaar op 1 december vastgesteld. We weten nu dus nog niet wat de rentestandcorrectie voor 1 januari 2022 is. Hierdoor kunnen we de premie voor 2022 nog niet berekenen. Maar we kunnen u wel laten zien wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Zo heeft u alvast een idee.

Hoe heeft de rentestandcorrectie zich de afgelopen maanden ontwikkeld?

Algemeen

Januari 2021

+ 151,52%

Augustus 2021

+ 134,66%

   

Anw-hiaatpensioen

Januari 2021

+ 47,61%

Augustus 2021

+ 46,66%

 

verloop rentestandcorrectie

In de grafiek hierboven ziet u dat de rentestandcorrectie dit jaar daalt. Dit betekent dat de premie voor 2022 lager wordt dan in 2021.

Bij de berekening van de rentestandcorrectie houden we rekening met:

  • De eisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze houden in dat we een groter risicokapitaal (buffer) moeten hebben. Dit is nodig om onverwachte schokken in de ontwikkeling van de levensverwachting op te vangen.
  • Veranderingen in het aantal deelnemers en de leeftijden van deelnemers die pensioen opbouwen via het Aegon DB Abonnement.

Bereid uw Aegon DB Abonnement samen met uw adviseur voor op 2021

Met het Aegon DB Abonnement heeft u een gegarandeerde en flexibele pensioenregeling. Benieuwd hoe u deze regeling optimaal voorbereidt op 2021? Bespreek het met uw adviseur. Samen bekijkt u wat het beste past bij uw bedrijf.